settings icon
share icon
Spørgsmål

Blev Jesus nogensinde vred?

Svar


Da Jesus rensede templet for vekselererne og dem, der solgte dyr, udviste Han stærke følelser og vrede (Matthæus 21:12-13; Markus 11:15-18; Johannes 2:13-22). Jesu følelser blev beskrevet som ”nidkærhed” for Guds hus (Johannes 2:17). Hans vrede var ren og helt retfærdig, fordi den dybest set udsprang af bekymring for Guds hellighed og tilbedelse. Da disse var på spil, reagerede Jesus hurtigt og beslutsomt. Jesus viste også vrede en anden gang, i synagogen i Kapernaum. Da farisæerne nægtede at svare på Jesu spørgsmål, ”Så [Han] rundt på dem med vrede, og bedrøvet over deres forhærdede hjerte” (Markus 3:5).

Vi tænker ofte på vrede som en selvisk, destruktiv følelse, som vi helt må få fjernet fra vores liv. Men at Jesus nogle gange blev vred, peger på, at vrede i sig selv, som en følelse, er amoralsk. Det læser vi også andre steder i det ny testamente. Efeserbrevet 4:26 fortæller os, ”bliv blot vrede, men synd ikke,” og at vi ikke må lade solen gå ned over vores vrede. Befalingen er ikke at ”undgå vrede” (eller undertrykke eller ignorere den), men at håndtere den rigtigt, og på rette tidspunkt. Der bør også lægges mærke til følgende fakta om Jesu vrede:

1) Hans vrede havde den rette motivation. Med andre ord var han vred af de rette årsager. Jesu vrede opstod ikke ud fra smålige diskussioner eller små, personlige ting, som nogen havde imod Ham. Der var ingen selviskhed til stede.

2) Hans vrede havde det rette ”supplement.” Markusevangeliet 3:5 siger, at der med Hans vrede hørte sorg over farisæernes mangel på tro. Jesu vrede udsprang af kærlighed til farisæerne, og omsorg for deres åndelige tilstand. Den havde intet med had eller modvilje at gøre.

4) Hans vrede var kontrolleret. Jesus var aldrig ude af kontrol, heller ikke når Han var vred. Lederne i templet brød sig ikke om, at Han rensede templet (Lukas 19:47), men Han havde ikke gjort noget syndigt. Han kontrollerede Sine følelser; Hans følelser kontrollerede ikke Ham.

5) Hans vrede havde den rette varighed. Han tillod ikke, at vreden blev til bitterhed; Han bar ikke nag. Han håndterede hver situation rigtigt, og Han håndterede vreden i rette tid.

6) Hans vrede førte til de rette resultater. Jesu vrede havde guddommelige handlingers uundgåelige konsekvenser. Jesu vrede blev, som med alle Hans følelser, holdt på plads i kraft af Guds Ord. Derfor udførte Jesu respons Guds vilje.

Når vi bliver vrede, er den alt for ofte upassende pga. manglende kontrol, eller vi har et forkert fokus. Vi fejler på ét eller flere af de ovennævnte punkter. Dette er menneskets vrede, som vi fortælles dette om, ”Det skal I vide, mine kære brødre: Enhver skal være snar til at høre, men sen til at tale, sen til vrede, for et menneskes vrede udretter intet, der er retfærdigt for Gud” (Jakob 1:19-20). Jesus udtrykte ikke menneskelig vrede, men snarere Guds fuldkomne og retfærdige indignation.EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Blev Jesus nogensinde vred?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries