settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad betyder det, at Jesus opfyldte loven, men ikke nedbrød den?

Svar


I Matthæus' beretning af det, vi normalt kender som Bjergprædiken, læser vi disse ord af Jesus: "Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket" (Matthæus 5:17-18). Det hævdes ofte, at hvis Jesus ikke "nedbrød" loven, må den stadig være bindende. Altså må dele, såsom kravet om overholdelsen af sabbatsdagen, stadig være i effekt, måske sammen med andre talrige elementer af Moseloven. Denne antagelse hænger sammen med en fejlfortolkning af ordene og intentionen med dette stykke. Kristus foreslog ikke her, at Moselovens bindende natur for evigt ville være gældende. Et sådant syn på tingene ville modsige alt det, vi lærer fra balancen i det nye testamente (Romerne 10:4; Galaterne 3:23-25; Efeserne 2:15).

Særligt betydningsfuldt for studiet af dette er ordet, som oversættes med "nedbryde." Det oversætter det græske ord begreb kataluo, som bogstaveligt talt betyder "at løse ned." Ordet findes sytten gange i det ny testamente. Det bruges f.eks. om romernes ødelæggelse af det jødiske tempel (Matthæus 26:61; 27:40; ApG 6:14), og om menneskelegemets opløsning ved døden (2. Korinther 5:1). Ordet kan bære på den udvidede betydning "at kuldkaste," altså, "at noget gøres til noget forgæves, fjerne det effektive ved." I klassisk græsk blev det brugt i forbindelse med institutioner, love, osv., for at forklare, at man "invaliderer" noget.

Det er særligt vigtigt at lægge mærke til, hvordan ordet bruges i Matthæus 5:17. I denne kontekst står "nedbryde," i modsætning til "opfylde." Jesus kom ikke til jorden med det formål at være modstander af loven. Men han havde snarere ærefrygt for den, elskede den, adlød den, og opfyldte den. Han opfyldte lovens profetiske ytringer om Sig Selv (Lukas 24:44). Kristus opfyldte Moselovens krav, som forlangte en perfekt lydighed, med truslen om en "forbandelse" (se Galaterne 3:10, 13). Det er på denne måde, at lovens guddommelige design for evigt vil have en virkende kraft. Den vil altid opfylde det formål, for hvilket den blev givet.

Men hvis Moseloven har den samme betydning for mennesker i dag, hvad dens bindende virke angår, så blev den ikke opfyldt, og Jesus mislykkedes i det, Han kom for at gøre. Hvis Herren på den anden side set opnåede sit mål, så blev loven opfyldt, og den er ikke længere en bindende lov i dag. Herudover kan man sige, at hvis Moseloven ikke blev opfyldt af Kristus, og således fortsat er en bindende lov i dag, så er den ikke kun delvis bindende. Den er i stedet for et fuldstændigt virkende system. Jesus sagde klart, at "ikke et eneste bogstav eller den mindste tøddel" (hvilket repræsenterede den mindste markering i jødisk skrift) ville forgå, før alt var sket. Altså ville ingen del af loven forsvinde, før den fuldstændigt havde opnået sit formål. Jesus opfyldte loven. Jesus opfyldte hele loven. Vi kan ikke sige, at Jesus opfyldte det offermæssige system, men ikke opfyldte de andre aspekter ved loven. Enten opfyldte Jesus hele loven, eller ingen dele af den. Den betydning, som Jesu død har for det offermæssige system, har den også for de andre aspekter ved loven.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad betyder det, at Jesus opfyldte loven, men ikke nedbrød den?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries