settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad menes der i Johannesevangeliet 1:1, 14 når det erklæres, at Jesus er Guds Ord?

Svar


Svaret på dette spørgsmål findes ved først at forstå grunden til, at Johannes skrev sit evangelium. Vi finder hans formål klart beskrevet i Johannesevangeliet 20:30-31: ”Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn.” Johannes’ formål var at introducere læserne af hans evangelium for Jesus Kristus, og etablere, hvem Jesus er (Gud, kommet i kød), og hvad Han gjorde. Johannes’ eneste mål var at lede folk til at omfavne Kristi frelsende værk i tro. Når vi forstår dette, er vi bedre i stand til at forstå, hvorfor Johannes introducerer Jesus som ”Ordet” i Johannesevangeliet 1:1.

Ved at begynde sit evangelium med at skrive, ”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud,” introducerer Johannes Jesus med et begreb, som både hans jødiske læsere, samt læsere, som var hedninger ville være bekendte med. Det græske ord, som oversættes ”Ord” i dette skriftsted, er logos, og det var almindeligt i både græsk filosofi og jødisk tænkning dengang. F.eks. personificeres Guds ”ord” i det gamle testamente ofte som et redskab, som bruges til at udføre Guds vilje med (Sl. 33:6, 107:20, 119:89, 147:15-18). Så ved at introducere Jesus som ”Ordet” for sine jødiske læsere, peger Johannes på en måde tilbage til det gamle testamente, hvor logos eller Guds ”Ord” er forbundet med personificeringen af Guds åbenbaring. Og i græsk filosofi bruges begrebet logos til at beskrive det mellemled, med hvilket Gud skabte materielle ting og kommunikerede med dem. I det græske verdensbillede var logos tænkt som en bro mellem den transcendente Gud og det materielle univers. Der ville brugen af begrebet logos for hans græske læsere sandsynligvis have frembragt ideen om et formidlende princip mellem Gud og mennesker.

Så det, som Johannes i bund og grund gjorde ved at introducere Jesus som logos, er at trække på et ord og koncept, som både jøder og hedninger på hans tid ville være bekendte med, og bruge det som begyndelsen til sin introduktion af Jesus Kristus. Men Johannes går udover det familiære koncept for, hvordan hans jødiske og græske læsere ville forstå logos, og præsenterer Jesus, ikke blot som et formidlende princip, som grækerne forstod det, men som et personligt væsen, fuldt ud guddommelig, men alligevel fuldt ud menneske. Og Kristus var heller ikke bare en personifikation af Guds åbenbaring, som jøderne troede, men var i virkeligheden Guds fuldkomne åbenbaring af Sig Selv i kødet, så meget, så Johannes brugte Jesu egne ord til Filip: ”Jesus sagde til ham: ’så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip? Den, der har set mig, har set Faderen; hvordan kan du så sige: vis os Faderen?’” (Johannes 14:9). Ved at bruge begrebet logos eller ”Ord” i Johannesevangeliet 1:1, forstærker og bruger Johannes et koncept, som hans publikum kendte til, og brugte det til at introducere sine læsere for Guds sande logos i Jesus Kristus, Den Levende Guds Ord, fuldt ud Gud, og alligevel fuldt ud menneske, som kom for at åbenbare Gud for mennesket og løskøbe alle, som tror på Ham, fra synd.EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad menes der i Johannesevangeliet 1:1, 14 når det erklæres, at Jesus er Guds Ord?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries