settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvorfor underviste Jesus med lignelser?

Svar


Det er blevet sagt, at en lignelse er en jordisk fortælling med en himmelsk betydning. Herren Jesus brugte ofte sådanne lignelser som et middel til at forklare dybe, guddommelige sandheder. Sådanne fortællinger husker man let på, skrevet med fede bogstaver, og symbolikken rig i sin betydning. Lignelser var en almindelig form for undervisning i jødedommen. Før et særligt tidspunkt i Sin tjeneste havde Jesus gjort brug af mange grafiske analogier, hvor han brugte almindelige ting, som de fleste var bekendt med (salt, brød, får, osv.), og deres betydning var ret klar i konteksten af Hans lære; Lignelser krævede mere forklaring, og på et særligt tidspunkt i Hans tjeneste begyndte Jesus udelukkende at benytte lignelser.

Spørgsmålet er, hvorfor Jesus lod de fleste mennesker undre sig over betydningen af Hans lignelser? Den første gang vi møder dette, er da Han fortæller lignelsen om såsæden og jordbundene. Før Han tolkede lignelsen, drog Han disciplene bort fra skaren. De sagde til Ham, ”’Hvorfor taler du til dem i lignelser?’ Han svarede dem: ’Jer er det givet at kende Himmerigets hemmeligheder, men de andre er det ikke givet.’ For den, der har, til ham skal der gives, og han skal have overflod; men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Derfor taler jeg til dem i lignelser, fordi de ser og dog ikke ser, og hører og dog ikke hører og heller intet fatter. På dem opfyldes den profeti af Esajas, der siger: I skal høre og høre, men intet fatte, I skal se og se, men intet forstå. For dette folks hjerte er dækket med fedt, og med ørerne hører de tungt, og deres øjne har de lukket til, for at de ikke skal se med øjnene, høre med ørerne og fatte med hjertet og vende om, så jeg må helbrede dem. Salige er jeres øjne, fordi de ser, og jeres ører, fordi de hører. For sandelig siger jeg jer: Mange profeter og retfærdige har længtes efter at se det, I ser, og fik det ikke at se, og høre det, I hører, og fik det ikke at høre’” (Matthæus 13:10-17).

Fra dette tidspunkt i Jesu tjeneste forklarede Han kun betydningen for sine disciple, når Han talte i lignelser. Men dem, der gang på gang havde forkastet Hans budskab, blev overladt til deres åndelige blindhed, så de måtte undre sig over, hvad Han mente. Han skelnede klart mellem dem, som havde fået ”ører at høre med,” og dem, der fortsatte i vantro – som altid ville høre, men faktisk aldrig forstod og ”altid vil lære, men aldrig lære sandheden at kende” (2. Timotheus 3:7). Disciplene var blevet givet åndelig bedømmelse som gave, hvorfor de ting, der hørte Guds Ånd til, blev gjort klart for dem. De tog imod sandhed fra Jesus, og derfor modtog de mere sandhed. Det samme kan siges i dag om troende, som har modtaget Helligåndens gave, Han, som vejleder os i hele sandheden (Johannes 16:13). Han har åbnet vores øjne for sandhedens lys, og vores ører for det evige livs søde ord.

Vor Herre Jesus forstod, at sandhed ikke var sød musik i alles ører. For at sige det ligeud, så er der dem, som hverken har interesse i eller respekt for de dybere ting, som har med Gud at gøre. Hvorfor talte Han så i lignelser? For dem, som har en oprigtig sult efter Gud, er lignelser både et effektivt og mindeværdigt redskab til at forklare guddommelige sandheder med. Vor Herres lignelser indeholder store mængder sandhed i meget få ord – og Hans billedrige lignelser glemmes ikke let. En lignelse er altså en velsignelse for dem, som har villige ører. Men for dem som har sløve hjerter og ører, som hører tungt, er en lignelse en domserklæring.EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvorfor underviste Jesus med lignelser?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries