settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad er betydningen og vigtigheden af Jesus Kristi himmelfart?

Svar


Efter Han opstod fra de døde, ”trådte Jesus frem … med mange beviser på, at han levede” (ApG 1:3) for kvinderne ved graven (Matthæus 28:9-10), for Sine disciple (Lukas 24:36-43), og for mere end 500 andre (1. Korinther 15:6). I dagene efter Sin opstandelse lærte Jesus disciplene om Guds rige (ApG 1:3).

40 dage efter opstandelsen tog Jesus og Hans disciple til Oliebjerget nær Jerusalem. Der lovede Jesus Sine efterfølgere, at de snart skulle modtage Helligånden, og Han gav dem den instruks, at de måtte blive i Jerusalem, indtil Ånden var kommet. Så velsignede Jesus dem, og imens Han gav velsignelsen, begyndte Han at fare til himmels. Beretningen om Jesus himmelfart findes i Lukas 24:50-51 og ApG 1:9-11.

Det står klart fra Skriften at Jesu himmelfart var en bogstavelig, legemlig tilbagevenden til himlen. Han løftede sig gradvist og synligt fra jorden, som blev set af mange, som var tilskuere til det. Da disciplene forsøgte at få et sidste glimt af Jesus, skjulte en sky Ham for deres blikke, og to engle dukkede op og gav løfte om Kristi genkomst ”på samme måde, som I har set ham fare op til himlen” (ApG 1:11).

Jesu himmelfart er meningsfuld af flere grunde:

1) Den vidnede om afslutningen af Hans jordiske tjeneste. Gud Fader havde kærligt sendt Sin Søn ind i verden i Betlehem, og nu vendte Sønnen tilbage til Faderen. Hans tid med begrænset menneskelighed var nu færdig.

2) Den betød, at Hans jordiske tjeneste havde været en succes. Alt det, Han var kommet for at gøre, havde Han fuldbragt.

3) Den markerede tilbagevendelsen af Hans himmelske herlighed. Jesu herlighed havde været sløret under Hans tid på jorden, med én kort undtagelse ved forklarelsen på bjerget (Matthæus 17:1-9).

4) Den symboliserede, hvordan Faderen ophøjede Ham (Efeserne 1:20-23). Ham, som Faderen har velbehag i (Matthæus 17:5), blev optaget i ære og givet et navn over alle navne (Filipperne 2:9).

5) Den gav Ham mulighed for at forberede et sted til os (Johannes 14:2).

6) Den talte om Hans nye arbejde som Ypperstepræst (Hebræerne 4:14-16) og som Formidler af en ny pagt (Hebræerne 9:15).

7) Den tegner mønstret for Hans genkomst. Når Jesus kommer for at oprette Sit rige, vil Han vende tilbage, helt som Han tog afsted – bogstaveligt, legemligt, og synligt i skyerne (ApG 1:11; Daniel 7:13-14; Matthæus 24:30; Åb. 1:7).

Herren Jesus er på nuværende tidspunkt i himlen. Skriften giver ofte det billede af Ham, at Han er ved Faderens højre hånd, som er en position med ære og autoritet (Sl. 110:1; Efeserne 1:20; Hebræerne 8:1). Kristus er hoved for menigheden (Kolossenserne 1:18), giveren af åndelige gaver (Efeserne 4:7-8), og den, som fylder alt i alle (Efeserne 4:9-10). Jesu Kristi himmelfart var den begivenhed, der markerede overgangen fra Hans jordiske tjeneste til Hans himmelske tjeneste.EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad er betydningen og vigtigheden af Jesus Kristi himmelfart?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries