settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad er betydningen af Jesu blod?

Svar


Udtrykket ”Jesu blod” bruges flere gange i det nye testamente, og giver udtryk for Jesu offerdød og fuldbragte værk på vores vegne. Når der henvises til Frelserens blod, taler det bl.a. om den virkelighed, at Han bogstaveligt talt blødte på korset, men endnu vigtigere, at Han blødte og døde for syndere. Jesu blod har kraft til at sone for en uendelig mængde af synder, begået af et uendeligt tal af mennesker gennem tiderne, og enhver, som sætter liden til det blod, vil blive frelst.

Virkeligheden om Kristi blod som soning for synd har sin oprindelse i Moseloven. Én gang om året skulle præsten bringe et offer af blod fra dyr på templets alter for folkets synder. ”Ja, efter loven bliver næsten alt renset med blod, og der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod” (Hebræerne 9:22). Men dette var et blodoffer, som var begrænset i sin effektivitet, og derfor måtte det blive ofret igen og igen. Det var en skygge af det ”én gang for alle” offer, som Jesus bragte på korset (Hebræerne 7:27). Så snart det offer var bragt, var der ikke længere behov for blodet fra tyre og bukke.

Kristi blod er grundlaget for den nye pagt. På natten før korsfæstelsen gav Jesus bægeret med vin til sine disciple, og sagde, ”Dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer” (Lukas 22:20). At vinen blev hældt op i bægeret, var et symbol på, at Jesu blod skulle udgydes for enhver, som skulle komme til tro på Ham, nogensinde. Da Han udgød Sit blod på korset, fjernede Jesus dermed de gammeltestamentlige krav om fortsat ofring af dyr. Deres blod var ikke tilstrækkeligt til at dække over folkets synder, kun midlertidigt, fordi synd imod en hellig og evig Gud, kræver et helligt og eviggyldigt offer. ”Men i ofringerne ligger en årlig påmindelse om synder; for blod af tyre og bukke kan umuligt tage synder bort” (Hebræerne 10:3-4). Imens blodet fra tyre og bukke var en ”påmindelse” om synd, betalte ”Kristi dyrebare blod som af et lam uden plet og lyde” (1. Peter 1:19) fuldt ud den syndegæld vi skylder Gud, og vi har ikke brug for noget offer for synd ud over dette. Da Han var ved at dø, sagde Jesus ”det er fuldbragt,” og det var lige præcis, hvad Han mente – det hele forløsningsværk var blevet fuldbragt for evigt, og Han ”vandt evig forløsning” for os (Hebræerne 9:12).

Kristi blod løskøber ikke blot troende fra synd og evig straf, men kan ”rense vor samvittighed for døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud” (Hebræerne 9:14). Dette betyder, at vi nu ikke blot er fri fra at skulle frembringe ofre, som er ”nyttesløse” ift. frelsen, men vi er fri fra at sætte liden til kødets værdiløse og uproduktive gerninger for at behage Gud. Da Jesu blod har løskøbt os, er vi nu en ny skabning i Kristus (2. Korinther 5:17), og ved Hans blod er vi fri fra synd, så vi kan tjene den levende Gud, herliggøre Ham, og glæde os over Ham for evigt.EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad er betydningen af Jesu blod?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries