settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvem er Jehovas Vidner, og hvad tror de på?

Svar


Den sekt, der i dag kendes som Jehovas Vidner, startede som en bibelstudiegruppe i 1870 i Pennsylvania, og ledtes af Charles Taze Russell. Russel kaldte hans gruppe for ”Millenial Dawn Bible Study.” Charles T. Russell begyndte at skrive en række bøger, som han kaldte ”Milennial Dawn,” som ved hans død bestod af seks bind, og indeholdt meget af den teologi, som Jehovas Vidner holder sig til i dag. Efter Russell’s død i 1916, skrev Judge J. F. Rutherford, som var Russell’s ven og efterfølger, i 1917 det syvende og sidste bind af ”Milennial Dawn”-serien, som blev kaldt ”The Finished Mystery.” Vagtårns- og traktselskabet blev grundlagt i 1886, og blev hurtigt til det maskineri, hvorigennem synspunkterne fra ”Milennial Dawn” blev distribueret til andre. Gruppen blev kendt som ”Rusellitterne” indtil 1931, da der skete en splittelse i organisationen, som nu kom til at hedde Jehovas Vidner. Den gruppe, som den skilte sig fra, blev kaldt for ”bibelstudenterne.”

Hvad tror Jehovas Vidner så på? Hvis man stiller et skarpt blik på deres doktrinære holdninger til spørgsmål som Jesu guddommelighed, frelse, treenigheden, Helligånden, og forsoning, så står det helt klart, at de ikke holder sig til ortodokse, kristne holdninger på disse områder. Jehovas Vidner tror, at Jesus er ærkeenglen Michael, som er den højeste skabning blandt det skabte. Dette taler imod mange skriftsteder, som gør det klart, at Jesus er Gud (Johannes 1:1, 14, 8:58, 10:30). Jehovas Vidner tror på, at frelsen opnås som en kombination af tro, gode gerninger og lydighed. Dette modsiger en lang række skriftsteder, som slår fast, at frelsen modtages ved nåde gennem tro (Johannes 3:16; Efeserne 2:8-9; Titus 3:5). Jehovas Vidner forkaster treenigheden, og mener at Jesus er et skabt væsen, og at Helligånden er Guds upersonlige kraft. Jehovas Vidner forkaster ideen om Kristi forsoningsværk på korset, og holder sig i stedet til en løsesumsteori, da de mener, at Jesu død var en løsesum for Adams synd.

Hvordan retfærdiggør Jehovas Vidner så disse ubibelske doktriner? For det første mener de, at kirken har korrumperet bibelen igennem de sidste mange århundreder; derfor har de genoversat bibelen til den version, de kalder Ny Verden oversættelsen. Vagttårns- og tragtselskabet ændrede på bibelen, så den passede til deres egen falske lære, frem for at basere deres lære på det, bibelen underviser i. Ny Verden Oversættelsen er udkommet i talrige versioner op igennem tiden, da Jehovas Vidner finder flere og flere skriftsteder, der modsiger deres doktriner.

Vagtårnet baserer sin tro og lære på den første og udvidede lære, som Charles Taze Russell, Judge Joseph Franklin Rutherford, og deres efterfølgere skrev. Jehovas Vidners højeste instans, The Watchtower Bible and Tract Society, er den eneste instans der har ret til at tolke skriften indenfor Jehovas Vidner. Med andre ord, så anses den højeste instans’ holdning til ethvert skriftmæssigt spørgsmål som værende endeligt, og man fraråder på det kraftigste selvstændig tænkning. Dette står i skarp modstand til det påbud, som Paulus gav Timotheus (og til os ligeså), om at studere Guds Ord for at stå sin prøve hos Gud, og ikke blive gjort til skamme, men gå lige på med sandhedens ord. Denne formaning, som vi finder i 2. Timotheus 2:15, er en klar instruktion fra Gud til ethvert af sine børn, om at være som de berøanske kristne (ApG 17:11), som dagligt søgte i Skriften for at undersøge, om det de blev undervist i var i overensstemmelse med Guds Ord.

Der er nok ikke andre religiøse grupper, der er ligeså trofaste i at få deres budskab ud, som Jehovas Vidner. Desværre er dette budskab fuldt af forvrængninger, bedrag og falsk lære. Må Gud åbne Jehovas Vidners øjne til at se sandheden om evangeliet, samt Guds Ords sande lære.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvem er Jehovas Vidner, og hvad tror de på?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries