Hvem kan blive frelst? Kan man overhovedet blive frelst?


Spørgsmål: Hvem kan blive frelst? Kan man overhovedet blive frelst?

Svar:
I Johannesevangeliet 3:16 underviste Jesus klart om, at han ville frelse enhver, som tror på ham. ”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.” Ordet ”enhver” gælder dig og alle andre mennesker i verden.

Bibelen siger, at hvis frelsen skulle afhænge af vores egne bestræbelser, så ville ingen blive frelst: ”for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud” (Romerne 3:23). Og i Salmernes bog 143:2 står der, ”intet menneske er retfærdigt overfor dig.” Og Romerbrevet 3:10 bekræfter, ”der er ingen retfærdig, ikke en eneste.”

Vi kan ikke frelse os selv. I stedet bliver vi frelst, når vi tror på Jesus Kristus. I Efeserbrevet 2:8-9 står der, ”For af den nåde er i frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af.” Vi bliver frelst på grund af Guds nåde, og vi kan pr. definition ikke gøre os fortjent til nåden. Vi fortjener ikke frelsen; vi modtager den bare ved tro.

Guds nåde er nok til at dække alle synder (Romerne 5:20). Bibelen er fyldt med eksempler på mennesker som blev frelst fra en syndig fortid. Apostlen Paulus skrev til kristne som tidligere havde levet i forskellige former for syndige tilstande, blandt andet utugt, afgudsdyrkelse, ægteskabsbrud, homoseksualitet, tyveri, grådighed, og drukkenskab. Men Paulus siger til dem, at de ved frelsen ”blev vasket rene, I blev helliget, I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd” (1. Korinther 6:9-11).

Apostlen Paulus havde selv forfulgt de kristne, og bifaldt mordet på Stefanus (ApG 8:1), og han arresterede kristne og fik dem kastet i fængsel (ApG 8:3). Senere skrev han, ”skønt jeg tidligere var en spotter og forfølger og fór frem med vold … fandt (jeg) barmhjertighed, for i min vantro vidste jeg ikke, hvad jeg gjorde, og vor Herres nåde har været ud over alle grænser med tro og kærlighed i Kristus Jesus – troværdigt er det ord og al modtagelse værd! For Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og af dem er jeg den største” (1. Timotheus 1:13-15).

Gud vælger ofte at frelse de mest usandsynlige kandidater, så de kan tjene hans formål. Han frelste tyven på korset, som kun havde et par minutter tilbage at leve i (Lukas 23:42-43), en forfølger af kirken (Paulus), en fisker som fornægtede ham (Peter), en romersk soldat og hans familie (ApG 10), en bortløben slave (Onesimus i Filemon), og mange andre. Der findes ikke nogen, som Gud ikke kan frelse (se Esajas 50:2). Vi må give et gensvar i tro, og modtage hans gratis gave, det evige liv.

Hvem kan blive frelst? En ting er sikker – det kan du, hvis du modtager Jesus Kristus som din frelser! Hvis du ikke er sikker på, om du har modtaget Jesus Kristus som din frelser, så kan du give gensvar ved at bede en bøn, der ligner denne:

”Gud, jeg ved at jeg er en synder, og aldrig ville kunne nå til himlen ved mine egne gode gerninger. Lige nu sætter jeg min tro til Jesus Kristus som Guds Søn, som døde for mine synder og genopstod fra de døde for at give mig evigt liv. Jeg beder dig om at tilgive mig mine synder, og hjælpe mig med at leve for dig. Tak fordi du modtager mig, og skænker mig evigt liv.”

Har du truffet et valg om at give dit liv til Jesus, pga. det du har læst her? Hvis svaret er ja, så tryk gerne på ”Jeg har taget imod Jesus i dag” knappen nedenfor.

English
Vend tilbage til den danske hjemmeside

Hvem kan blive frelst? Kan man overhovedet blive frelst?