settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvem er jeg i Kristus?

Svar


Ifølge 2. Korintherbrev 5:17, er svaret, ”Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!” Der findes to græske ord, som oversættes med ”ny” i bibelen. Det første ord, neos, henviser til noget, der netop er blevet skabt, men hvor der allerede findes mange af samme slags. Det ord, som oversættes med ”ny” i dette vers, er ordet kainos, som betyder ”noget nyt, som netop er blevet skabt, og som intet andet i universet ligner.” I Kristus bliver vi til en helt ny skabning, på samme måde, som Gud også skabte himlen og jorden på en unik måde – han skabte dem af ingenting, og det samme gælder også for os. Han tager ikke bare vores gamle rod, og rydder op i det; han skaber i stedet for et helt nyt selv. Når vi er i Kristus, har vi fået ”del i guddommelig natur” (2. Peter 1:4). Gud tager selv bolig i vore hjerter, igennem Helligåndens person. Vi er i Kristus, og Kristus i os.

I Kristus bliver vi genoplivet, fornyet, og født på ny, og denne nye skabning har et åndeligt sindelag, hvorimod den gamle natur havde et kødeligt sindelag. Den nye natur har fællesskab med Gud, adlyder hans vilje, og overgiver sig til at tjene ham. Disse er handlinger, som den gamle natur hverken kan gøre, eller ønsker at gøre. Den gamle natur er åndeligt set død, og kan ikke genoplive sig selv. Den er ”død i sine overtrædelser og synder” (Efeserne 2:1), og kan kun blive vakt til live ved et overnaturligt vækkekald, hvilket sker, når vi kommer til Kristus, og han tager bolig i os. Kristus giver os en helt ny og hellig natur, og et uforkrænkeligt liv. Vores gamle liv, som før var død for Gud på grund af synd, bliver begravet, og vi bliver oprejst til at ”leve et nyt liv” med ham (Romerne 6:4).

Hvis vi tilhører Kristus, så er vi ét med ham, og ikke længere syndens slaver (Romerne 6:5-6); Vi er blevet gjort levende med ham (Efeserne 2:5); Vi bliver formet efter hans billede (Romerne 8:29); Vi bliver sat i frihed fra fordømmelse, og vandrer ikke længere i kødet, men i Ånden (Romerne 8:1); og vi er en del af Kristi legeme, sammen med andre troende (Romerne 12:5). Den troende har nu fået et nyt hjerte (Ezekiel 11:19), og er blevet velsignet ”med al himlens åndelige velsignelse” (Efeserne 1:3).

Det undrer os måske, at vi ofte ikke lever på den måde, som er blevet beskrevet, selvom vi har givet vores liv til Kristus, og er sikre på vores frelse. Dette skyldes, at vores nye naturer befinder sig i gamle, kødelige legemer, og at disse to naturer er i krig med hinanden. Den gamle natur er død, men den nye natur må stadigvæk kæmpe imod det gamle ”telt,” som det bor i. Ondskab og synd er stadig til stede, men den troende ser dem nu i et nyt perspektiv, og de styrer ham ikke længere, som de engang gjorde. I Kristus kan vi nu vælge at stå synden imod, hvilket ikke var en mulighed i den gamle natur. Nu har vi valget mellem enten at brødføde den nye natur gennem Ordet, bøn, og lydighed, eller at brødføde kødet, ved at undlade at gøre disse ting.

Når vi er i Kristus, kan vi sige, ”i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os” (Romerne 8:37), og vi kan glæde os i vores frelser, som gør alle ting mulige (Filipperne 4:13). I Kristus er vi elsket, tilgivet, og trygge. I Kristus har vi fået barnekår, er blevet retfærdiggjorte, forløste, er blevet forligt, og vi er udvalgte. I Kristus er vi sejrrige, vi er fyldte med glæde og fred, og har fået sand mening med livet. Sikke en fantastisk frelser vi har fundet i Kristus!

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvem er jeg i Kristus?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries