settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvem er Gud? Hvad er Gud? Hvordan kan vi kende Gud?

Svar


Hvem er Gud? – Fakta

Guds eksistens er et så iøjnefaldende faktum, både igennem skabningen og gennem menneskets samvittighed, at Bibelen kalder ateisten for en ”tåbe” (Sl. 14:1). Derfor forsøger Bibelen heller ikke at bevise Guds eksistens; den antager snarere Hans eksistens fra begyndelsen af (1. Mos. 1:1). Det, som Bibelen gør, er at åbenbare Guds natur, personlighed, og gerninger.

Hvem er Gud – Definitionen

Det er af den vigtigste betydning, at vi tænker rigtigt om, hvem Gud er, for en forkert ide om, hvem Gud er, er afgudsdyrkelse. I Salmernes Bog 50:21 irettesætter Gud det onde menneske med denne anklage: ”Tænker du dig, at jeg er som du?” Som en begyndelse er en god, opsummerende definition af Gud ”Det Højeste Væsen; Skaberen af og Herskeren over alt, der er; Den Selveksisterende, som er fuldkommen i magt, godhed, og visdom.”

Hvem er Gud? – Hans natur

Vi ved, at bestemte ting er sande om Gud, af denne ene grund: i sin nåde har Han bøjet Sig, og åbenbaret nogle af Sine træk for os. Gud er ånd, og af natur immateriel (Johannes 4:24). Gud er Én, men Han eksisterer som tre personer – Gud Fader, Gud Søn, og Gud Helligånd (Matthæus 3:16-17). Gud er evig (1. Timotheus 1:17), usammenlignelig (2. Samuel 7:22), og uforanderlig (Malakias 3:6). Gud eksisterer alle vegne (Sl. 139:7-12), ved alting (Matthæus 11:21), og har al magt og myndighed (Efeserne 1; Åb. 19:6).

Hvem er Gud? – Hans karakter

Her er nogle af Guds karaktertræk, som åbenbaret i Bibelen: Gud er retfærdig (ApG 17:31), kærlig (Efeserne 2:4-5), sandfærdig (Johannes 14:6), og hellig (1. Joh. 1:5). Gud viser barmhjertighed (2. Kor. 1:3), nåde (”mercy”; Romerne 9:15), og nåde (”grace”; Romerne 5:17). Gud dømmer synd (Sl. 5:5), men tilbyder også tilgivelse (Sl. 130:4).

Hvem er Gud? – Hans gerninger (værk)

Vi kan ikke forstå Gud uafhængig af Hans gerninger, for det, som Gud gør, strømmer fra Den, Han er. Her er en forkortet liste over Guds gerninger, fra fortiden, nutiden, og i fremtiden: Guds skabte verden (1. Mos. 1:1; Esajas 42:5); Han opretholder aktivt verden (Kolossenserne 1:17); Han udfører Sin evige plan (Efeserne 1:11), som omhandler menneskets genløsning fra syndens og dødens forbandelse (Galaterne 3:13-14); Han drager mennesker til Kristus (Johannes 6:44); Han opdrager Sine børn (Hebræerne 12:6); og Han vil dømme verden (Åb. 20:11-15).

Hvem er Gud? – Et forhold til Ham

Gud blev inkarneret (kom i kød) i Sin Søns Person (Johannes 1:14). Guds Søn blev Menneskesønnen, og er derfor ”broen” mellem Gud og mennesket (Johannes 14:6; 1. Timotheus 2:5). Det er kun gennem Sønnen, at vi kan modtage tilgivelse for vore synder (Efeserne 1:7), forliges med Gud (Johannes 15:15; Romerne 5:10), og modtage evig frelse (2. Timotheus 2:10). I Jesus Kristus ”bor hele guddomsfylden i kød og blod” (Kolossenserne 2:9). Så for virkelig at forstå, hvem Gud er, behøver vi blot at se på Jesus.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvem er Gud? Hvad er Gud? Hvordan kan vi kende Gud?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries