settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad er en bibelsk forståelse af Guds vrede?

Svar


Vrede defineres som ”den emotionelle respons på oplevet, forkert behandling og uretfærdighed,” og oversættes ofte med ”indignation” og ”irritation.” Både mennesker og Gud udtrykker vrede. Men der er en stor forskel på Guds vrede og menneskers vrede. Guds vrede er hellig og altid retfærdig; mennesker vrede er aldrig hellig og sjældent retfærdig.

I det gamle testamente er Guds vrede en guddommelig respons på menneskers synd og ulydighed. Afgudsdyrkelse var oftest grunden til den guddommelige vrede. Salme 78:56-66 beskriver Israels afgudsdyrkelse. Guds vrede er fortsat rettet mod dem, som ikke følger Hans vilje (5. Mos. 1:26-46; Josva 7:1; Sl. 2:1-6). De gammeltestamentlige profeter skrev ofte om en dag i fremtiden, kaldet for ”vredens dag” (Sefanias 1:14-15). Guds vrede over synd og ulydighed er helt retfærdig, for Hans plan for menneskeheden er hellig og fuldkommen, ligesom Gud selv er hellig og fuldkommen. Gud har skabt en måde, hvorved man kan opleve guddommelig gunst, nemlig ved omvendelse, som fjerner Guds vrede fra synderen. Hvis man forkaster den fuldkomne plan, forkaster man Guds kærlighed, nåde og gunst, og pådrager sig Hans retfærdige vrede.

Det nye testamente understøtter også ideen om Gud som en vredens Gud som dømmer synd. Fortællingen om den rige mand og Lazarus taler om Guds dom og seriøse konsekvenser for den uangrende synder (Lukas 16:19-31). Johannes 3:36 siger, ”Den, der tror på Sønnen, har evigt liv; den, der er ulydig mod Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham.” Den, som tror på Guds Søn, skal ikke opleve Guds vrede pga. hans synd, for Guds Søn tog Selv Guds vrede på Sig, da Han døde i vores sted på korset (Romerne 5:6-11). De, som ikke tror på Guds Søn, som ikke modtager Ham som Frelser, vil blive dømt på vredens dag (Romerne 2:5-6).

Omvendt advares der imod menneskelig vrede i Romerbrevet 12:19, Efeserbrevet 4:26, og Kolossenserbrevet 3:8-10. Gud alene har evnen til at gøre gengæld, for Hans gengæld er fuldkommen og hellig, hvorimod menneskets vrede er syndig, og gør ham modtagelig for dæmonisk påvirkning. For den kristne hænger vrede ikke sammen med vores nye natur, hvilken er Kristi egen natur (2. Kor. 5:17). For at opleve frihed fra vredens herredømme, har den troende brug for Helligånden til at hellige og rense sit hjerte fra vrede følelser. Romerbrevet 8 viser os sejr over synd i den persons liv, som lever i Ånden (Romerne 8:5-8). Filipperbrevet 4:4-7 fortæller os, at det sind, som styres af Guds Ånd, er fredsfuldt.

Guds vrede er en frygtindgydende og skræmmende ting. Kun de, som er blevet dækket af Kristi blod, som blev udgydt for os på korset, kan være forvissede om, at Guds vrede aldrig vil ramme dem. ”Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden” (Romerne 5:9).

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad er en bibelsk forståelse af Guds vrede?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries