settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad er Guds forskellige navne, og hvad betyder de?

Svar


Hvert af Guds mange navne beskriver et særligt aspekt af Hans mangesidede karakter. Her er nogle af de mere kendte navne for Gud i Bibelen:

EL, ELOAH: Gud ”mægtig, stærk, fremtrædende” (1. Mos. 7:1; Esajas 9:6) – etymologisk set lader El til at betyde ”magt,” som i ”jeg har magten til at skade dig” (1. Mos. 31:29). El er forbundet med andre kvaliteter, såsom integritet (4. Mos. 23:19), lidenskab (5. Mos. 5:9), og barmhjertighed (Nehemias 9:31), men rodbetydningen ”mægtig” forbliver.

ELOHIM: Gud, ”Skaber, Mægtig og Stærk” (1. Mos. 17:1; Jeremias 31:33) – flertalsformen af Eloah, hvilken imødekommer doktrinen om Treenigheden. Fra Bibelens første sætning er det overlegne ved Guds kraft klar, da Gud (Elohim) taler, så verden bliver til (1. Mos. 1:1).

EL SHADDAI: ”Gud Almægtig,” ”Jakobs Mægtige” (1. Mos. 49:24; Sl. 132:2,5) – taler om Guds ultimative magt over alt.

ADONAI: ”Herre” (1. Mos. 15:2; Dommerne 6:15) – bruges i stedet for YHWH, hvilket jøderne anså for at være for helligt til at ytres af syndige mennesker. I det Gamle Testamente bruges YHWH oftere om, hvordan Gud handlede med Sit folk, mens Adonai bruges oftere, når han handler med hedningerne.

YHWH/ YAHWEH/ JEHOVAH: ”Herre” (5. Mos. 6:4; Daniel 9:14) – er, i striks forstand, det eneste rigtige navn for Gud. Det oversættes i engelske bibler som ”LORD” (Alle blokbogstaver; på dansk ”Herre”), for at adskille det fra Adonai, ”Lord” (dansk: ”Herre”). Åbenbaringen af navnet gives først til Moses, ”Jeg er den jeg er” (2. Mos. 3:14). Dette navn angiver noget umiddelbart, en tilstedeværelse. Yahweh er tilstedeværende, tilgængelig, nær ved alle, der råber til ham om udfrielse (Sl. 107:13), tilgivelse (Sl. 25:11) og vejledning (Sl. 31:3).

YAHWEH-JIHRE: ”Herren ser (forsørger)” (1. Mos. 22:14) – navnet, som fik sit mindesmærke af Abraham, da Gud sørgede for en vædder som offer i Isaks sted.

YAHWEH-RAPHA: ”Herren, der læger dig” (2. Mos. 15:26) – ”Jeg er Jehova som læger dig,” både i krop og sjæl. I krop, ved at bevare dig fra og helbrede for sygdomme, og i sjæl, ved at tilgive uretfærdighed.

YAHWEH-NISSI: ”Herren vort banner” (2. Mosebog 17:15), hvor banner forstås som værende et sted, man samles under. Navnet minder os om ørkensejren over amalekitterne i 2. Mosebog 17.

YAHWEH-M’KADDESH: ”Herren som helliger, gør hellig” (3. Mos. 20:8; Ezekiel 37:28) – Gud gør det klart, at Han alene, og ikke loven, kan rense mennesker og gøre dem hellige.

YAHWEH-SHALOM: ”Herren vor fred” (Dommerne 6:24) – navnet givet af Gideon til det alter, som han byggede, efter Herrens engel forvissede ham om, at han ikke skulle dø, som han troede, at han skulle, efter at han så Ham.

YAHWEH-ELOHIM: ”Gud Herren” (1. Mos. 2:4; Sl. 59:5) – en kombination af Guds unikke navn YHWH og det generiske ”Herre,” som viser, at Han er herrenes Herre.

YAHWEH-TSIDKENU: ”Herren vor retfærdighed” (Jeremias 33:16) – som med YHWH-M’kaddesh, er det Gud alene der gør et menneske retfærdigt, og ultimativt igennem Sin Søns, Jesu Kristi, person, som blev synd for os ”for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham” (2. Kor. 5:21).

YAHWEH-ROHI: ”Herren vor hyrde” (Sl. 23:1) – efter David havde tænkt over sit forhold til sine får som deres hyrde, gik det op for ham, at det var præcist det forhold, Gud havde til ham, så han erklærede, ”YAHWEH-ROHI er min hyrde. Jeg lider ingen nød” (Sl. 23:1).

YAHWEH-SHAMMAH: ”Herren er nær” (Ezekiel 48:35) – navnet, som blev tilskrevet Jerusalem og templet der, som tilkendegav, at Herrens herlighed, som havde forladt templet (Ezekiel 8-11), var vendt tilbage (Ezekiel 44:1-4).

YAHWEH-SABAOTH: ”Hærskarers Herre” (Esajas 1:24; Sl. 46:7) “Hærskarer” ligesom i ”horder” – såvel af engle som af mennesker. Han er Herre over himlens hærskare og over jordens beboere, både jøder og hedninger, af rige og fattige, herre og slave. Navnet udtrykker Guds majestæt, magt, og myndighed, og viser at Han kan fuldføre det, Han sætter Sig for.

EL ELYON: ”Den Højeste” (5. Mos. 26:19) – afledt af det hebraiske ord for ”gå op” eller ”stige,” så implikationen er det, som er det allerhøjeste. El Elyon betegner ophøjelse og taler om absolut ret til herredømme.

EL ROI: ”Gud, der ser” (1. Mos. 16:13) – navnet, som Hagar gav Gud, da hun var alene og desperat i ørkenen, efter hun var blevet drevet bort af Sara (1. Mos. 16:1-14). Da Hagar mødte Herrens engel, gik det op for hende, at hun havde set Gud Selv i en åbenbaring (teofani). Hun indså også, at El Roi så hende i hendes nød, og hun bevidnede at Han er Gud som lever, og ser alt.

EL-OLAM: ”Den Evige Gud” (Sl. 90:1-3) – Guds natur er uden begyndelse og ende, uafhængig af alle tidsbegrænsninger, og Han rummer i Sig Selv selve grunden til tiden selv. ”Fra evighed til evighed er du Gud.”

EL-GIBHOR: ”Vældig Gud” (Esajas 9:5) – navnet, som beskriver Messias, Kristus Jesus, i dette profetiske stykke i Esajas’ Bog. Som en stærk og mægtig kriger vil Messias, Den Vældige Gud, fuldføre ødelæggelsen af Guds fjender og vogte med et jernscepter (Åb. 19:15).

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad er Guds forskellige navne, og hvad betyder de?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries