settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad er Guds fulde rustning?

Svar


Udtrykket ”Guds fulde rustning” kommer fra Efeserbrevet 6:13-17: ”Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord” (Efeserne 6:13-17).

I Efeserbrevet 6:12 peges der meget klart på, at konflikten med Satan er en åndelig konflikt, og derfor kan man ikke effektivt bruge håndgribelige våben mod ham, og mod hans håndlangere. Vi får ikke en liste over bestemte taktikker, som Satan benytter sig af. Men versene gør det meget klart, at hvis vi følger alle instrukserne trofast, så vil vi kunne holde stand, og vi vil have sejr, uanset hvilken strategi Satan bruger mod os.

Den første del af rustningen har med sandhed at gøre (vers 14). Dette letforståeligt, da Satan bliver kaldt for ”løgnens fader” (Johannes 8:44). Bedrag ligger højt på listen over ting, som Gud anser for at være afskyelige. En ”løgnagtig tunge” er en af de ting, som bibelen beskriver, at Gud ”afskyr” (Ordsprogene 6:16-17). Derfor formanes vi til at iklæde os sandheden, for vores helliggørelses og udfrielses skyld, såvel som for de menneskers skyld, som vi vidner for.

I vers 14 læser vi også om retfærdighedens brynje. En brynje beskyttede en krigers vitale organer fra stød, som ellers ville være dødelige. Denne retfærdighed har ikke at gøre med en retfærdighed, som menneskers gerninger kan udrette. Der er tale om Kristi retfærdighed, som Gud giver, og som modtages i tro, og som beskytter vores hjerter mod imod de påstande og anklager Satan kommer med, og som beskytter vores inderste væsen fra hans angreb.

I vers 15 tales der om, at vi må berede vores fødder på åndelig konflikt. I krigsførelse oplever man ofte, at en fjende vil sætte forhindringer i vejen for soldater, som er på vej fremad. Ideen om villighed til at gå med fredens evangelium som fodtøj, synes at lade os vide, at vi må bevæge os ind på Satans område, bevidst om at der vil være fælder til stede, men med nådens budskab, som er det vigtigste vi kan give, når det drejer sig om at vinde sjæle for Kristus. Satan er parat med forhindringer, som står i vejen for evangeliets udbredelse.

I vers 16 tales der om troens skjold, som gør det umuligt for Satan at så tvivl omkring Guds trofasthed, og omkring Guds Ord. Vor tro – som Kristus er ”banebryder og fuldender” for (Hebræerne 12:2) – minder om et skjold af guld, som er værdifuldt, solidt, og har substans.

I vers 17 tales der om frelsens hjelm, som har med hovedets beskyttelse at gøre, og som holder en vigtig del af legemet intakt. Man kan sige, at måden vi tænker på, har behov for at blive bevaret. Hovedet er sæde for vort sind, som, når det har taget imod den evige forvisnings håbefulde evangelium, ikke tager imod falske doktriner, eller overgiver sig over for Satans fristelser. En ufrelst person kan ikke holde den falske doktrins hårde slag på afstand, for han har ikke modtaget frelsens hjelm, og hans sind evner ikke at skelne mellem åndelig sandhed, og åndeligt bedrag.

Vers 17 giver sin egen tolkning af, hvad der menes med udtrykket Åndens sværd – der er tale om Guds Ord. Alle de andre dele af den åndelige rustning bruges som sådan til forsvar, men Åndens sværd er det eneste våben i Guds fulde rustning, som bruges til at angribe med. Det taler om Guds hellighed, og kraften i Guds Ord. Man kan ikke forestille sig noget mægtigere våben. Da Jesus blev fristet i ørkenen, brugte han altid Guds Ord til at besvare og overvinde Satan med. Hvilken velsignelse er det ikke for os, at vi også har mulighed for at bruge dette Ord!

I vers 18 får vi at vide, at vi skal bede i Ånden (altså, at vi beder med Kristi sindelag, ud fra hans hjerte og prioriteter), ud over at iklæde os Guds fulde rustning. Vi må ikke forsømme bønnen, da den er det middel, som gør, at vi kan hente åndelig styrke fra Gud. Uden bøn, og uden tillid til Gud, vil vore forsøg på at deltage i åndelig krigsførelse være tomme og meningsløse. Guds fulde rustning – altså sandhed, retfærdighed, evangeliet, tro, frelse, Guds Ord, og bøn – består af alle de redskaber, som Gud har givet os, og som istandsætter os til at være åndeligt sejrrige, og overvinde Satans angreb og fristelser.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad er Guds fulde rustning?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries