settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad er Gud karaktertræk? Hvordan er Gud?

Svar


Bibelen, også kaldet Guds Ord, fortæller os hvordan Gud er, og ikke er. Uden bibelens autoritet, ville ethvert forsøg på at beskrive Gud ikke være mere end en mening, hvilket i sig selv er forkert; specielt når det kommer til at skulle beskrive Gud (Job 42:7). Det er en stor underdrivelse at sige, at det er vigtigt for os at vide, hvordan Gud er. Hvis vi ikke ved hvordan han er, kan vi komme til at skabe, jage efter og tilbede falske guder, som er stik imod Guds egen vilje (2. Mosebog 20:3-5).

Man kan kun lære Gud at kende ud fra det, han vælger at åbenbare om sig selv. Et af hans karaktertræk er, at han er ”lys”, hvilket betyder, at han åbenbarer sig selv ved at skænke information om sig selv (Esajas 60:19; Jakob 1:17). Vi må heller ikke tilsidesætte det, at Gud har åbenbaret noget om sig selv (Hebræerne 4:1). Skabelsen, bibelen, og Ordet der blev til kød (Jesus) vil hjælpe os til at forstå, hvordan Gud i virkeligheden er.

Lad os begynde med at forstå, at Gud er vores Skaber, og at vi er en del af hans skabning (1. Mosebog 1:1; Salme 24:1) og er skabt i hans billede. Mennesket er over resten af skabningen, og er blevet givet herredømme over den (1. Mosebog 1:26-28). Skabelsen er plettet af syndefaldet, men giver stadigvæk et glimt af Guds gerninger (1. Mosebog 3:17-18; Romerne 1:19-20). Vi får en fornemmelse af Guds storhed, når vi betragter skabelsens mangfoldighed, kompleksitet, skønhed og orden.

Ved at læse nogle af Guds navne igennem, bliver vi også hjulpet i vores søgning af, hvordan Gud egentlig er.

Elohim – den stærke og guddommelige (1. Mosebog 1:1)
Adonai – Herre, hvilket indirekte peger på et Herre-tjener forhold (2. Mosebog 4:10; 13)
El Elyon – Den Højeste, og Den stærkeste (1. Mosebog 14:20)
El Roi – Den stærke som ser (1. Mosebog 16:13)
El Shaddai – Den Almægtige Gud (1. Mosebog 17:1)
El Olam – Den evige Gud (Esajas 40:28)
Jahve – Herren ”Jeg Er”, som betyder at Gud er en evig og selveksisterende Gud (2. Mosebog 3:13, 14)

Gud er evig, som betyder at han ikke har nogen begyndelse, og heller aldrig vil ophøre med at eksistere. Han er udødelig og uendelig (5. Mosebog 33:27; Salme 90:2; 1. Timotheus 1:17). Gud er uforanderlig, hvilket vil sige at han ikke kan laves om på; dette betyder samtidigt, at han er fuldstændig pålidelig og troværdig (Malakias 3:6; 4. Mosebog 23:19; Salme 102:26, 27). Gud er usammenlignelig; der findes ingen som ham, hverken i gerninger eller væren. Han har ingen ligemand, og er helt og aldeles perfekt (2. Samuel 7:22, Salme 86:8; Esajas 40:25; Matthæus 5:48). Han er ubestikkelig og ufattelig, og ingen kender hans dybder helt, eller kan nogensinde forstå ham til fulde (Esajas 40:28; Salme 145:3; Romerne 11:33, 34).

Gud er retfærdig; Han favoriserer ikke nogen, og der er ingen personanseelse hos ham (5. Mosebog 32:4; Salme 18:30). Intet er umuligt for ham; han er almægtig og kan gøre, præcis hvad han ønsker sig, men hans handlinger stemmer altid overens med hans personlighed (Åbenbaringen 19:6; Jeremias 32:17, 27). Han er også allestedsnærværende, hvilket betyder, at han befinder sig overalt; dette betyder dog ikke, at Gud ER alle ting (Salme 139:7-13; Jeremias 23:23). Gud er alvidende, og kender derfor både fortiden, nutiden og fremtiden, og også enhver tanke et menneske måtte tænke i dette øjeblik. Siden han kender alle ting, vil han også dømme alting med retfærdighed (Salme 139:1-5; Ordsprogene 5:21).

Gud er én; og ikke nok med at der ikke er nogen andre, men han er den eneste der kan møde vores hjertes dybeste behov og længsler. Han alene er værdig til at blive tilbedt og modtage hengivenhed (5. Mosebog 6:4). Gud er retfærdig, hvilket betyder at han hverken kan eller vi se igennem fingre med uretfærdighed. Det er på grund af Guds ret og retfærdighed, at Jesus måtte opleve Guds vrede, da vore synder blev lagt på ham, for at vi kunne blive tilgivet for vore synder (2. Mosebog 9:27; Matthæus 27:45-46; Romerne 3:21-26).

Gud er enevældig, hvilket betyder at han er fuldstændig suveræn. Om hele skabningen slog sig sammen, kunne den ikke omstyrte hans planer (Salme 93:1; 95:3; Jeremias 23:20). Gud er Ånd, som betyder at han er usynlig (Johannes 1:18; 4:24). Han er en treenighed. Han er altså tre-i-én, og den samme i substans, magt og herlighed. Gud er sandhed, kan ikke korrumperes med løgn og kan ikke lyve (Salme 117:2; Samuel 15:29).

Gud er hellig, adskilt fra al moralsk forfald og fjende med det. Gud ser al verdens ondskab, og det gør ham vred. Han beskrives som en altopslugende ild Esajas 6:3; Habakkuk 1:13; 2. Mosebog 3:2, 4-5; Hebræerne 12:29). Han er også nådig, og hans nåde indebærer også hans godhed, mildhed, barmhjertighed og kærlighed. Hvis det ikke var for Guds nåde, ville hans hellighed afskære os fuldstændigt fra fællesskabet med ham. Men heldigvis er dette ikke tilfældet, for han ønsker at kende enhver af os personligt (2. Mosebog 34:6; Salme 31:19; 1. Peter 1:3; Johannes 3:15, 17:3).

Og siden han er et uendeligt væsen, så kan ingen anden end Gud selv besvare dette kæmpestore spørgsmål, men i Guds Ord kan vi komme til at kende, hvem Gud er, og hvordan han er. Må vi alle fortsat søge ham med hele vores hjerte (Jeremias 29:13).

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad er Gud karaktertræk? Hvordan er Gud?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries