settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad betyder det, at Gud er uendelig?

Svar


Guds uendelige natur betyder ganske enkelt, at Gud eksisterer uden for og ikke er begrænset af tid eller rum. Uendelig betyder, kort fortalt, ”uden grænser.” Når vi siger, at Gud er ”uendelig,” taler vi ofte om Ham brugende begreber som alvidende, almægtig, allestedsnærværende.

Alvidenhed betyder, at Gud ved alle ting, eller at Han har ubegrænset viden. Hans ubegrænsede viden er det, der kvalificerer Ham til at være suveræn hersker og dommer over alle ting. Gud ved ikke blot til alt, der vil ske, men Han ved også om alle de ting, der kunne være sket. Intet kan overraske Gud, og ingen kan skjule sin synd for Ham. Der findes mange skriftsteder i Bibelen, hvor Gud åbenbarer denne side af Sin natur. Et sådant vers er 1. Johannesbrev 3:20: ”…Gud er større end vort hjerte og kender alt.”

Almægtig betyder, at Gud har al magt eller ubegrænset magt. Det er særligt væsentligt, at Gud har al magt, fordi det fastslår Guds evne til at udføre Sin suveræne vilje. Da Gud er almægtig og har ubegrænset magt, kan intet hindre Hans beslutninger i at ske, og intet kan kuldkaste eller stoppe Hans guddommelige formål fra at blive opfyldt. Der findes mange vers i Bibelen, hvor Gud åbenbarer denne side af Sin natur. Ét af disse vers finder vi i Salme 115:3: ”…vores Gud er i himlen og gør alt, hvad han vil…” Eller da Han besvarer disciplenes spørgsmål ”Hvem kan så blive frelst?” (Matthæus 19:25), siger Jesus, ”For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt” (Matthæus 19:26).

Allestedsnærværelse betyder, at Gud altid er til stede. Der findes ikke noget sted, som du kan tage til, hvor du kan slippe af med Guds tilstedeværelse. Gud er ikke begrænset af tid eller rum. Han er tilstedeværende på ethvert tidspunkt og sted. Guds ubegrænsede tilstedeværelse er særligt væsentlig, fordi den fastslår, at Gud er evig. Gud har altid eksisteret og vil altid eksistere. Gud var, før tiden begyndte. Før verden eller stof/ materie endda eksisterede, var Gud. Han har ingen begyndelse eller afslutning, og der har aldrig været et tidspunkt, hvor Han ikke har eksisteret, og der vil heller ikke komme et tidspunkt, hvor Han ophører med at eksistere. Her er der igen mange vers fra Bibelen, der åbenbarer denne side af Guds natur for os, og ét af dem finder vi i Salme 139:7-10: ”Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen for dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du dér, lægger jeg mig i dødsriget, er du dér. Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din hånd mig også dér, din højre hånd holder mig fast.”

Du Gud er uendelig, siger man også, at Han er ophøjet, hvilket i sin enkelhed betyder, at Gud er højt over skabningen og er både større end skabningen og uafhængig af den. Dette betyder, at Gud er så uendeligt højere og hinsides os og vores evne til fuldt ud at forstå dette, at havde Han ikke åbenbaret Sig Selv, ville vi ikke vide eller forstå, hvordan Han er. Men Gud har heldigvis ikke ladt os uvidende om Sig Selv. Han har i stedet for åbenbaret Sig Selv for os, både gennem generel åbenbaring (skabelsen og vores samvittighed) og særlig åbenbaring (Guds skrevne Ord, Bibelen, og Guds levende Ord, Jesus Kristus). Vi kan derfor kende Gud, og vi kan vide, hvordan vi bliver forligt med Ham, og hvordan vi lever efter Hans vilje. På trods af det faktum, at vi er begrænsede og Gud er ubegrænset, kan vi kende og forstå Gud, som Han har åbenbaret Sig for os.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad betyder det, at Gud er uendelig?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries