settings icon
share icon
Spørgsmål

Er Gud/ bibelen kønsdiskriminerende?

Svar


Kønsdiskrimination handler ofte om at et køn, oftest det mandlige, dominerer det andet køn, oftest det kvindelige. Bibelen indeholder mange referencer om kvinder, der, efter vores moderne tænkning diskriminerer kvinder. Men vi må huske på, at når bibelen beskriver en handling, så betyder det ikke nødvendigvis, at bibelen bakker op om denne handling. Bibelen er langt mere fokuseret på at reformere vores sjæle, end i at reformere vores samfund. Gud ved godt, at et forandret hjerte vil resultere i en forandret adfærd.

På gammeltestamentlig tid havde stort set alle kulturer i hele verden en patriarkalsk struktur. Den historiske kendsgerning står fast – ikke blot i det gamle testamente, men også i de regler, som regerede i de fleste samfund. Ud fra et moderne værdisystem og et verdsligt, humanistisk synspunkt, kaldes dette for ”kønsdiskriminerende.” Gud, ikke mennesket, skabte denne orden i samfundet, og han er ophavsmanden til dannelsen af de principper, der har at gøre med autoritet at gøre. Men som med alt andet, så har det faldne menneske ødelagt denne orden. Det har resulteret i den ulighed, som har eksisteret mellem mænd og kvinder igennem hele historien. Den eksklusion og diskrimination som vi finder i vores verden, er ikke noget nyt. Det skyldes det faldne menneske, og at synden kom ind i verden. Derfor kan vi rettelig sige, at begrebet ”kønsdiskrimination,” og den praksis der følger med det, skyldes synd. Bibelens kontinuerlige åbenbaring giver os kuren til kønsdiskrimination, ja, faktisk til alle menneskeracens syndige handlinger.

For at finde og bibeholde en åndelig balance mellem de autoritetsområder, som Gud har skabt, må vi se på skriften. Det ny testamente er det gamle testamentes opfyldelse, og deri finder vi de principper, der forklarer os den rigtige fordeling af autoritet blandt mennesker, og kuren for hele menneskehedens sygdom, synden, som indbefatter kønsdiskrimination.

Den store nulstiller er Kristi kors. I Johannes 3:16 står der, ”enhver, som tror,” og det er en udtalelse, der inkluderer alle mennesker, og ikke udelader nogen uanset deres position i samfundet, deres mentale evner, eller deres køn. Vi finder også et skriftsted i Galaterbrevet, der taler om lige muligheder for at blive frelst. ”For I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus, og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte” (Galaterne 3:26-28). Der findes ingen kønsdiskrimination ved korset.

Bibelen er ikke kønsdiskriminerende, når den præcist forklarer om syndens konsekvenser i mænd og kvinder. Bibelen nævner alle mulige slags synd: slaveri og trældom, og dens største heltes fejltrin. Men den giver samtidigt også svaret på, hvad der kan helbrede disse synder mod Gud og hans etablerede orden – et ret forhold til Gud. Det gamle testamente så frem imod det ultimative offer, og hver gang et offer for synd blev givet, vidnede det om, at det var nødvendigt at blive forligt med Gud. I ny testamente blev ”Guds lam, som bærer verdens synd” født, døde, blev begravet og opstod igen, og steg så op til sit hjem i himmelen, hvorfra han går i forbøn for os. Det er igennem ham, at man finder kuren mod synd, og det gælder også den synd, der hedder kønsdiskrimination.

Når man anklager bibelen for at være kønsdiskriminerende, er det pga. manglende indsigt i skriften. Når mænd og kvinder igennem hele historien har indtaget deres gudgivne pladser, og levet ifølge ”så siger Herren,” så har der eksisteret en vidunderlig balance mellem kønnene. Den balance er dét, Gud begyndte med, og det er også det, han vil afslutte med. Der findes et helt utroligt stort fokus på syndens forskellige konsekvenser, men ikke på dens årsag. Det er først når vi oplever en personlig forligelse med Gud igennem Herren Jesus Kristus, at vi opdager sand ligestilling. ”Og i skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie” (Johannes 8:32).

Det er meget vigtigt at forstå, at selvom bibelen tildeler mænd og kvinder forskellige roller, så er det ikke det samme som kønsdiskrimination. Bibelen gør det meget klart, at Gud forventer at mænd tager lederskabsrollen i kirken og i hjemmet. Gør dette kvinder til underlegne? På ingen måde! Det, det betyder, er at det er nødvendigt med struktur og autoritet i vores syndige verden. Gud har indstiftet autoriteternes forskellige roller som et gode for os. Kønsdiskrimination opstår, når disse roller misbruges, og ikke fordi de eksisterer.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Er Gud/ bibelen kønsdiskriminerende?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries