settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad menes der med, at Gud er alvidende?

Svar


Alvidenhed defineres som ”den tilstand at have total viden, den egenskab at vide alt.” For at Gud kan herske over Sin skabning, som består af alle ting, uanset om de er synlige eller usynlige, må Han være alvidende. Hans alvidenhed begrænser sig ikke til en enkelt person i guddommen – Faderen, Sønnen, og Helligånden er alle af natur alvidende.

Gud ved alt (1. Johannes 3:20). Han kender ikke blot til de mindste detaljer i vores liv, men også de ting, der er omkring os, for Han nævner, at Han endda ved når en spurv falder til jorden, eller når vi mister ét enkelt hår på vores hoved (Matthæus 10:29-30). Gud ved ikke blot om alt, der vil ske helt frem til verdens afslutning (Esajas 46:9-10), men Han kender også vores tanker, endda før vi taler dem ud (Sl. 139:4). Han kender vores hjerter fra lang afstand; Han så os endda i vores moders liv (Sl. 139:1-3; 15-16). Salomon udtrykker perfekt denne sandhed, når han siger, ”for du alene kender alle menneskers hjerte” (1. Kong. 8:39).

På trods af, at Guds Søn ydmygede Sig Selv, ved at give afkald på at være lig Gud og gøre Sig Selv til intet (Fillipperne 2:7), læser vi klart om Hans alvidenhed i de nytestamentlige skrifter. Apostlenes første bøn i Apostlenes Gerninger 1:24, ”Herre, du som kender alles hjerter,” forudsætter Jesu alvidenhed, hvilken er nødvendig, hvis Han skal kunne høre vores bønner og gå i forbøn ved Guds højre hånd. Jesu alvidenhed på jorden var lige så klar. I mange af evangeliernes beretninger kendte Han til de menneskers tanker, som var omkring Ham (Matthæus 9:4; 12:25; Markus 2:6-8; Lukas 6:8). Han kendte til folks liv, før Han overhovedet havde mødt dem. Da Han mødte kvinden, som drog vand ved brønden ved Sykar, sagde Han til hende, ”for du har haft fem mænd, og den, du har nu, er ikke din mand” (Johannes 4:18). Han fortalte også disciplene, at deres ven, Lazarus, var død, selvom han befandt sig over 40 km. fra Lazarus’ hjem (Johannes 11:11-15). Han sagde til disciplene, at de skulle gå hen og gøre forberedelser til nadveren, og beskrev den person, som de ville møde og følge efter (Markus 14:13-15). Og måske bedst af alt, så kendte Han Nathanael, før Han nogensinde mødte ham, for Han kendte hans hjerte (Johannes 1:47-48).

Vi ser klart Jesu alvidenhed på jorden, men det er også her, at paradokset begynder. Jesus stiller spørgsmål, hvilket antyder, at man mangler viden, selvom Herren i højere grad stiller spørgsmål for deres skyld, som stod omkring Ham, end for Sin Egen. Men der er endnu en side af Hans alvidenhed, som kommer af begrænsningerne ved den menneskelige natur, som Han, som Guds Søn, tog på Sig. Vi læser, at Han som menneske ”gik frem i visdom og vækst” (Lukas 2:52), og at Han lærte ”lydighed af det, han led” (Hebræerne 5:8). Vi læser også, at Han ikke engang vidste, hvornår verdens ende ville ske (Matthæus 24:34-36). Derfor må vi stille spørgsmålet, hvorfor Guds Søn ikke vidste disse ting, hvis Han vidste alt andet? I stedet for bare at regne dette for en menneskelig begrænsning, bør vi se på det som en kontrolleret mangel på viden. Dette var en selv-besluttet handling i ydmyghed, for at Han helt kunne have del i vores natur (Filipperne 2:6-11; Hebræerne 2:17), og for at være den anden Adam.

For at runde af, så er der ikke noget, som er for svært for en alvidende Gud, og det er på baggrund af vores tro på en sådan Gud, at vi kan hvile trygt i Ham, og vide, at Han lover, at Han aldrig vil svigte os, så længe vi fortsætter i Ham. Han har kendt os fra evigheden af, endda før Skabelsen. Gud kendte dig og mig, hvornår vi ville eksistere i tiden, og dem, som vi ville interagere med. Han så endda på forskud vores synd og al dens grimhed og fordærv, og alligevel satte Han i kærlighed Sit segl på os, og drog os til den kærlighed, i Kristus Jesus (Efeserne 1:3-6). Vi skal se Ham ansigt til ansigt, men vores viden om Ham vil aldrig være fuldkommen. Vores undren, kærlighed og lovprisning af Ham vil fortsætte i evige årtusinder, mens vi soler os i lyset af Hans himmelske kærlighed, og lærer og værdsætter mere og mere om vores alvidende Gud.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad menes der med, at Gud er alvidende?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries