settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad menes der med, at Gud er almægtig?

Svar


Ordet omnipotent (som betyder ”almægtig”), kommer af omni- betydende ”al” og potent, som betyder ”magt.” Ligesom karaktertrækkene alvidenhed og allestedsnærværelse, følger det, at hvis Gud er evig, og hvis Han hersker over alle ting, som vi ved, at Han gør, så må Han også være almægtig. Han har al magt over alle ting til alle tider og på alle måder.

Job talte om Guds magt i Jobs bog 42:2: ”Nu ved jeg, at du formår alt, intet, du har besluttet, er umuligt for dig.” Job anerkendte Guds almagt til at fuldføre Sine planer. Moses blev også af Gud mindet om, at Denne havde al magt til at fuldføre Sine planer vedrørende israelitterne: ”Er Herrens arm for kort? Nu skal du få at se, om det, jeg har sagt til dig, sker eller ej.”

Guds almagt kan ikke ses klarere noget andet sted end i skabelsen. Gud sagde, ”Der skal være…” og det skete (1. Mos. 1:3, 6, 9, osv.). Mennesket har brug for redskaber og materialer til at fremskabe noget; Gud talte blot, og ved kraften i Hans Ord blev alle ting skabt af intet. ”Ved Herrens ord blev himlen skabt, hele dens mangfoldighed ved et pust fra hans mund” (Sl. 33:6).

Guds magt kan også ses ved bevarelsen af Hans skaberværk. Alt liv på jorden ville dø ud, hvis Gud ikke fortsat sørgede for os med alt det, vi har behov for af mad, klæder og ly, alt fra vedvarende ressourcer, som opretholdes ved Hans magt som menneskers og dyrs opretholder (Sl. 36:6). Havene, som dækker det meste af jorden, og som vi ikke har magt over, ville overvælde os, hvis Gud ikke fastsatte deres grænser (Job 38:8-11).

Da Han er almægtig, kan Gud gøre alt. Det betyder dog ikke, at Gud har mistet Sin almagt, når Bibelen fortæller os, at Han ikke kan lyve. Det betyder ikke, at Han ikke har magten til at lyve, men at Gud vælger ikke at lyve i overensstemmelse med Sin egen, moralske fuldkommenhed. På samme måde tillader Han, på trods af, at Han er almægtig og hader ondskab, at onde ting sker efter Sin gode vilje. Han bruger visse onde begivenheder til at lade Sine formål udfolde sig, såsom da den største af alle ondskaber hændte – at Guds fuldkomne, hellige, uskyldige Lam blev dræbt, for at menneskeheden kunne blive købt fri.

Jesus Kristus er, som Gud, kommet i kød, almægtig. Hans magt kan ses i de mirakler, Han udførte – Hans talrige helbredelser, bespisningen af de 5000 (Markus 6:30-44), da Han fik stormen til at lægge sig (Markus 4:37-41), og det ultimative udtryk for Hans magt, da Han opvakte Lazarus og Jairus’ datter fra de døde (Joh. 11:38-44, Markus 5:35-43), som er eksempler på, at Han bestemmer over livet og døden. Døden er den ultimative grund til, at Jesus kom – for at tilintetgøre den (1. Kor. 15:22, Hebræerne 2:14), og for at bringe syndere ind i et ret forhold til Gud. Herren Jesus sagde klart, at Han havde magten til at sætte Sit liv til, og til at få det tilbage, som var et faktum, Han brugte en allegori om, da Han talte om templet (Joh. 2:19). Om nødvendigt havde Han magt til at kalde på tolv legioner engle til at redde Sig i Sin prøvelse (Matthæus 26:53), men Han gav Sig Selv ydmygt i andres sted (Filipperne 2:1-11).

Det store mysterium er, at troende, værende forenet med Gud i Jesus Kristus, har del i denne magt. Paulus siger, ”Jeg vil altså være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig” (2. Kor. 12:9b). Guds magt kommer til sit højeste udtryk i os, når vores svagheder er på sit højeste, for Han ”formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår” (Efeserne 3:20). Det er Guds magt, der formår at bevare os i en tilstand af nåde, på trods af vores synd (2. Tim. 1:12), og ved Hans magt værnes vi mod at falde (Judas 24). Hans magt vil blive forkyndt af den talrige skare i himlen i al evighed (Åb. 19:1). Må det være vores bøn uden ende!

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad menes der med, at Gud er almægtig?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries