settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvordan bør jeg forstå konceptet om Gud som Far?

Svar


”Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det! Derfor kender verden os ikke, fordi den ikke kender ham” (1. Johannes 3:1). Denne passage begynder med et bud: ”Se!” Johannes ønsker, at vi skal observere, hvordan Faderens kærlighed manifesterer sig. Han har introduceret emnet om Faderens kærlighed i det foregående kapitel (1. Joh. 2:5, 15), behandler det kort her, og forklarer det til fulde i det fjerde kapitel. Johannes’ formål er at beskrive den slags kærlighed, som Faderen har til Sine børn, ”hvor stor (en) kærlighed.” Det græske ord, der oversættes med ”hvor stor,” finder vi kun seks gange i det nye testamente, og det er altid et udtryk for forbløffelse og beundring.

Det, der her er interessant at lægge mærke til, er, at Johannes ikke siger, ”Faderen elsker os.” Hvis han gjorde dette, ville han beskrive en tilstand. I stedet for fortæller han os, at Faderen har ”vist” os Sin kærlighed, og dette er samtidigt et udtryk for en handling og i hvor høj grad, Gud elsker os. Det er også interessant at lægge mærke til, at Johannes bevidst har valgt at bruge ordet ”Fader.” Det ord fortæller implicit om fader-barn forholdet. Men Gud blev ikke først Fader i det øjeblik, han adopterede os som Sine børn. Guds Faderrolle er fra evighed af. Han er fra evig tid af Jesu Kristi Fader, og gennem Jesus er Han blevet vores Fader. Det er gennem Jesus, at vi modtager Faderens kærlighed og kaldes for ”Guds børn.”

Sikke en ære det er, at Gud kalder os sine børn og forvisser os om, at vi som hans børn er arvinger og medarvinger med Kristus (Romerne 8:17). Johannes fortæller os i sit evangelium, at Gud giver retten til at blive Guds børn til alle, der i tro har modtaget Kristus som Herre og Frelser (Johannes 1:12). Gud rækker Sin kærlighed ud til Sin Søn Jesus Kristus, og gennem Ham til alle Sine adopterede børn.

Når Johannes så siger til os ”og vi er det!” slår han det virkelige ved vores stilling fast. Lige nu, i dette øjeblik, er vi Hans børn. Sagt med andre ord, så er dette ikke et løfte, som Gud vil opfylde i fremtiden. Nej, sandheden er, at vi allerede er Guds børn. Vi har adgang til alle de rettigheder og privilegier, som vores adoptering medfører, fordi vi har lært Gud at kende som vores Fader. Som Hans børn oplever vi Hans kærlighed. Som Hans børn anerkender vi Ham som vores Fader, for vi har et erfaringsmæssigt kendskab til Gud. Vi sætter vores lid og tro til Ham, som elsker os, sørger for os, og beskytter os, som vores jordiske fædre burde gøre. Og som jordiske fædre også burde gøre, så disciplinerer Gud Sine børn når de er ulydige eller ser bort fra Hans befalinger. Dette gør Han til vores egen fordel, så ”at vi skal få del i hans hellighed” (Hebræerne 12:10).

Der er mange måde, hvorpå Skriften beskriver dem, der elsker Gud og adlyder Ham. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger (Romerne 8:17); vi er et helligt præsteskab (1. Peter 2:5); vi er en ny skabning (2. Kor. 5:17); og vi er delagtiggjorte i guddommelig natur (2. Peter 1:4). Men mere end nogen af disse ting, og vigtigere end nogen titel eller stilling – er det enkle faktum, at vi er Guds børn, og at Han er vores himmelske Fader.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvordan bør jeg forstå konceptet om Gud som Far?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries