settings icon
share icon
Spørgsmål

Er Bibelen virkelig Guds Ord?

Svar


Vores svar på dette spørgsmål vil ikke bare bestemme hvilket syn vi har på bibelen og dens vigtighed i vores liv, men det vil i sidste ende også have en betydning af evig karakter for os. Hvis bibelen virkelig er Guds Ord, så burde vi værdsætte den, læse den, adlyde den, og fuldt ud stole på den. Hvis bibelen er Guds Ord, så afviser vi faktisk Gud, hvis vi afviser hans Ord.

At Gud har givet os bibelen, er i virkeligheden et bevis og udtryk for hans kærlighed til os. Udtrykket ”åbenbaring” betyder ganske enkelt, at Gud har talt til os om, hvem han er, og hvordan vi kan have et ret forhold til ham. Disse ting kunne vi ikke vide, hvis ikke Gud havde åbenbaret dem for os i sit ord, bibelen. Selvom hans åbenbaring om sig selv blev givet over en periode på 1500 år, så har det altid indeholdt alt det, mennesket havde brug for, for at kunne forstå Gud og leve i et ret forhold med ham. Hvis bibelen i sandhed er Guds eget Ord, så er det den endelige autoritet for alt der har at gøre med tro, religiøse praksisser, og moral.

Spørgsmålet er så, hvordan vi kan vide at bibelen virkelig er Guds Ord, og ikke bare en god bog, der blev skrevet engang. Hvad er der så unikt ved bibelen, at den adskiller sig fra alle andre religiøse bøger før skrevet? Er der nogen beviser for, at bibelen virkelig er Guds Ord? Disse spørgsmål må vi tage seriøst fat på, hvis vi skal bestemme om bibelen berettiget kan kalde sig for Guds faktiske Ord, er guddommeligt inspireret, og totalt nødvendig i alle spørgsmål om tro og praksis. Der er ingen tvivl om, at bibelen selv hævder at være Guds Ord. Dette læses meget tydeligt i Paulus’ tale til Timotheus: ”.. og fra barnsben kender du De hellige Skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus. Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed” (2. Timotheus 3:15-17).

Det er både beviser i og udenfor skriften på, at bibelen virkelig er Guds Ord. Det, vi finder i bibelen, fortæller os om den guddommelige oprindelse. Et af de største beviser, vi finder i bibelen, er at den eksisterer som en helhed. Selv om den virkelig består af 66 individuelle bøger, som blev skrevet på tre kontinenter, og tre forskellige sprog, og sammensat over en periode på 1500 år af mere end 40 forskellige forfattere, som kom fra mange forskellige baggrunde, så fungerer bibelen alligevel som ét hele uden nogen selvmodsigelser. Denne enhed skiller sig ud fra alle andre bøger, og er bevis for de guddommelige ord, som Gud fik mennesker til at nedskrive.

Et andet bevis i bibelen for, at den virkelig er Guds Ord, er de profetier der er skrevet i den. Bibelen indeholder hundredvis af profetier der har at gøre med individuelle nationers fremtid, såsom Israel, bestemte byer og menneskeheden. Andre profetier forudser at der skal komme en messias, som skulle være frelser for enhver, der satte deres lid til ham. Til forskel fra profetier der findes i andre religiøse bøger eller hos mennesker som f.eks. Nostradamus, så er bibelens profetier uhyre præcise. Der findes mere end 300 profetier som angår Jesus Kristus i det gamle testamente. Det blev ikke bare forudset hvor han skulle fødes og hvilken slægt han skulle komme fra, men også hvordan han skulle dø og genopstå igen. Der er ganske enkelt ingen måde at forklare bibelens profetier på, uden at de er af guddommeligt ophav. Der findes ingen anden religiøs bog, der indeholder så høj en grad af forudsigelse og profeti som bibelen.

Et tredje bevis, vi finder i bibelen, er dens unikke autoritet og kraft. Selvom dette bevis er mere subjektivt end de første to, så er det stadigvæk et stærkt vidnesbyrd om bibelens guddommelige baggrund. Bibelens autoritet er uset i nogen anden bog. Denne autoritet og kraft forstås bedst, ved at se på de utallige liv der er blevet forvandlet af den overnaturlige kraft, der findes i Guds Ord. Stofmisbrugere er blevet helbredt af det, homoseksuelle blevet sat i frihed, samfundets forkastede er blevet forvandlet af det, hårdhændede kriminelle er blevet reformeret af det, syndere er blevet formanet af det, og had er blevet vendt til kærlighed af det. Bibelen indeholder virkelig en dynamisk og forvandlende kraft, som kun er mulig, fordi den i sandhed er Guds Ord.

Der er også beviser udenfor bibelen, der peger på, at bibelen i virkelig er Guds Ord. Et af beviserne er bibelens historicitet. Siden bibelen nævner præcise, historiske begivenheder, så er dens sandfærdighed og præcision god grund til, at bekræfte den som ethvert andet historisk dokument. Gennem både arkæologiske udgravninger og andre skrifter, så er bibelens påstande gang på gang blevet bekræftet som sande. Faktisk er al den arkæologiske og skriftmæssige bevisførelse så stor, at bibelen er den mest veldokumenterede bog fra gammel tid. Det faktum, at bibelen er både akkurat og gengiver historiske begivenheder med stor sikkerhed, peger også på, at den behandler religiøse emner og doktriner sandfærdigt, og hjælper os til at se, at den virkelig er Guds skrevne Ord.

Et andet bevis udenfor skriften finder vi i den integritet, vi finder hos dens menneskelige forfattere. Som før nævnt, så brugte Gud mennesker med meget forskellige baggrunde til at nedskrive sit Ord. Ved at studere disse mænds liv, opdager vi, at de var både ærlige og oprigtige. Mange af dem var endda villige til at gennemgå en frygtelige død for deres tro, og dette fortæller os, at disse almindelige, men oprigtige mænd virkelig troede på, at Gud havde talt til dem. De mænd, der skrev det nye testamente, samt flere hundrede andre troende (1. Korinther 15:6) kendte sandheden i dette budskab, fordi de havde set og brugt tid sammen med Jesus, efter hans genopstandelse fra de døde. Det havde en enorm virkning på dem at have set den genopstandne Kristus. De gik fra at skjule sig i frygt, til at være villige til at dø for det budskab, Gud havde åbenbaret for dem. Deres liv og død bevidner, at bibelen virkelig er Guds Ord.

Et sidste bevis udenfor bibelen på, at den er Guds Ord, er dens uudslettelighed. Pga. dens vigtighed og påstand om at være Guds Ord, så har den også oplevet flere ondskabsfulde angreb og forsøg på at udslette den end nogen anden bog i historien. Bibelen har udholdt og overlevet dens fjender helt fra tidlige kejsere som Diokletian, kommunistiske diktatorer, moderne ateister og agnostikere, og er stadigvæk den mest trykte bog i verden i dag.

Igennem tiden har skeptikere behandlet den som en mytologisk bog, mens arkæologer har bekræftet dens historiske sikkerhed. Modstandere har angrebet dens lære for at være primitiv og gammel, men dens moralske og lovmæssige tænkning og lære har haft en positiv indflydelse på samfund og kulturer verden over. Den angribes fortsat af pseudo-videnskab, psykologi, og politiske bevægelser, men forbliver dog ligeså sand og relevant som da den blev skrevet første gang. Det er en bog, som har forvandlet utallige liv og kulturer igennem de sidste 2000 år. Uanset hvordan dens modstandere forsøger at angribe, ødelægge eller miskreditere den, så forbliver bibelen alligevel; dens ustoppelige indvirkning på menneskers liv er ikke til at tage fejl af. Den er forblevet akkurat, på trods af forsøg på at korrumpere, angribe og ødelægge den, og dette er et vidnesbyrd om, at den i sandhed er Guds eget Ord, og beskyttes af ham overnaturligt. Det burde ikke overraske os, at uanset hvordan bibelen angribes, så kommer den altid uforandret og hel ud på den anden side. Jesus sagde jo selv, at: ”Jord og himmel skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå” (Markus 13:31). Efter at have set på bevismaterialet, kan man uden tvivl sige, at ja, bibelen er sandelig Guds Ord.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Er Bibelen virkelig Guds Ord?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries