settings icon
share icon
Spørgsmål

Gælder Åndens nådegaver også i dag?

Svar


Det er først og fremmest vigtigt at forstå, at dette spørgsmål ikke handler om, om Gud stadig udfører mirakler i dag. Det ville være tåbeligt og ubibelsk at hævde, at Gud ikke stadig helbreder folk, taler til folk, og udfører mirakuløse tegn og undere i dag. Spørgsmålet handler om, om de nådegaver, som primært beskrives i 1. Korintherbrev 12-14, stadig virker i kirken i dag? Det handler heller ikke om, om Helligånden kan skænke nådegaver til mennesker. Vi tror først og fremmest på, at Helligånden har helt frie hænder til at skænke gaver til mennesker, efter sin egen vilje (1. Korinther 12:7-11).

I Apostlenes Gerninger og i epistlerne (brevene) bliver størstedelen af de mirakler, der udføres, udført af apostlene og deres nære medarbejdere. Årsagen til dette giver Paulus os: ”Tegnene på, at jeg er apostel, er gjort hos jer med al udholdenhed, både ved tegn og undere og mægtige gerninger” (2. Korinther 12:12). Hvis enhver troende var udrustet til at udføre tegn, undere og mægtige gerninger, så ville tegn, undere og mirakler ikke være et særtegn for apostle. I Apostlenes gerninger 2:22 står der, at Jesus ”udpeget” ved ”mægtige gerninger, undere og tegn.” På samme måde blev apostlene ”kendetegnet” som sande udsendinge fra Gud, ved de mirakler de udførte. I Apostlenes Gerninger 14:3 står der, at evangeliet blev ”bekræftet” ved de mirakler, der skete ved Paulus’ og Barnabas’ hænder.

I 1. Korinther kapitel 12-14 handler det primært med Åndens gaver. Det virker fra denne tekst som, at ”almindelige” kristne nogle gange blev givet utrolige åndsgaver (12:8-10, 28-30). Det fortælles ikke hvor almindeligt dette var. Fra det vi har lært ovenfor, nemlig at apostlene blev ”kendetegnet” ved tegn og undere, så lader det til at det var undtagelsen, og ikke reglen, at ”almindelige” kristne blev skænket lignende gaver. Det ny testamente beskriver ingen steder, at individer brugte disse mirakelgaver, udover apostlene og deres nærmeste medarbejdere.

Det er også vigtigt at huske, at den tidlige kirke ikke havde hele den skrevne bibel, som vi har den i dag (2. Timotheus 3:16-17). Derfor var profetiens, kundskaben og visdommen gaver, etc., nødvendige for at de første kristne kunne vide, hvad Gud ville have dem til at gøre. Profetiens nådegave gør det muligt for troende at formidle ny sandhed og åbenbaring fra Gud. Da Guds åbenbaring nu er nedskrevet fuldt og helt i bibelen, er der ikke længere brug for ”åbenbaringsgaverne” – i de mindste ikke i samme udstrækning, som på nytestamentlig tid.

Gud helbreder mirakuløst mennesker hver eneste dag. Han taler stadig til os i dag, om det er med en hørbar stemme, i vore sind, eller gennem indtryk og følelser. Han udfører stadig utrolige mirakler, tegn og mægtige gerninger, og disse ting udføres nogle gange gennem kristne. Men disse ting er ikke nødvendigvis de samme som Åndens gaver. Det primære formål med Åndens gaver, var at bevise at evangeliet talte sandt, og at apostlene var Guds sande udsendinge/ budbringere. Der står ikke direkte i bibelen at Åndens gaver er ophørt med at fungere, men den forklarer fundamentet for, hvorfor disse gaver ikke nødvendigvis virker i ligeså stor udstrækning, som de gjorde på nytestamentlig tid.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Gælder Åndens nådegaver også i dag?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries