Thlang tholh rhoek kah thang thui nah ti hih bang ni?
Ol dawt nah: "Thlang tholh rhoek kah thang thui nah ti hih bang ni?"

Ol leh nah:
Thlang tholh rhoek kah thang thui nah ti hi tah thlang tholh lah ka om dong ah tlal kung a ngoe ti ming phoi ah thol zut nah neh om ngai cil thang thui nah tu ni. Thlang thol kah thang thui na loh bang kho sai thai nah a tawl moe nih, kai thlang thol ni ti lah a ka ming cim tih thol zut na neh zi su a ka tang na thlang kah thang thui nah tu ni a phu ka om.

Thlang thol rhoek kah thang thui na neh tuk kai nah Bible ca dong ah so haw sih. Thlang thol lah ka om ti ming nah (Rom 3:10). Ca cim dong ah a ka dueng aa khoh a om moe nih ti lah a thui. Thlang phil tom hih thol ca lah i, om uh ti lah Bible dong ah a thui. Tholh ca lah a ka om phil tom ham lah Pathen kah lung vat nah a ngoe. (Tit 3:5-7). Tholh phu tah ol ceik nah ni (Mt 25:46). Thol zut thang thui nah ti hi tah Pathen kah lung nah neh rheal bom nah dong thai na ham lah thang thui lah om

A ka hma ta rhoek neh tholh ca rhoek ham lah Pathen kah a kam hlah nah ming ham lah angoe. Pathen tah hlang rhing lah coeng (Jn 1:1-14) zi su tah Pathen ca lah a om ta koep lah dueng cim na neh kho a sak thol nah kho a sai noiek moe nih (Jn 5:46, 2 Kor 5:21). I tholh palh na phil tom zi su loh thing lam dong ah a ceih pui coeng. (Rom 5:8). Duek nah lang kah koep tho (Col 2:15, Ikor 15:1). Zi su kri a ka tang nah thlang phil tom tah thol ngai thoem lah om ve tih val dong kho a pang ni. Zi su tah thol phu duek tih koep tho coeng tihi tang na ham lah a ngoe. (Rom 10:9-10). Zi su rhang neh tlal ca lah i, om coeng (Eph 2:8) dong ah Nang mi tah zi su loh lung nah tuk dong ah i, tlal coeng tih tlal ca lah i, om thai nah hi tah a mah tang nah rhang neh ni i, hmu thai lah om.

Zi su krih tah kai thlang tholh a ka tlal kung lah om ti hih ming cim sak a ngai. Hui ko phil tom, kai thlang thol lah ka om tih tlal kung nang kal ngoe, Bawi pa kai thlang tholh ni, tholh phu deuk ham lah om dei zi su kri kah lung vat nah rhang neh duek nah lang ka loh tho koep rhing nah dong ah a zaw lah nal pang sak dong ah na ming ka thang thel sak, ba hoeng lah ka om ngai! Haleluijah – Amen!

Hi ca nate thawng neh oltloek nah na khueh coeng aa? Na khueh ah tah “Zisu kri ka tang nah coeng ti” dong ah “click”.


Lai mai kipat na ah ki leh kik in

Thlang tholh rhoek kah thang thui nah ti hih bang ni?