settings icon
share icon
Хаттар

Со х1инцца тийши 1ийсанах, кхинд1а?

Жоп


Дала декъал дойла! Аша т1елеци сацам,шайн дахар хуьйцур долу! Аша хатта там бу: «Х1инца х1ун де аса,муха д1аболабе аса сайн некъ Делаца?» Пхеа г1уллакхаш лахахь ялийна йолчу,хьоьгар бу суна нийса некъ,Библи т1ера схьаэцна болу,шун некъана. Нагахь шайн хаттарш кхоллалахь х1окху сайта т1е довла: https://www.gotquestions.org/Chechen

1) Ма-дарра хаалаш, шаьш к1елхьара довларх нийса кхеташ дуйла.......

1-ра Иоанннина 5:13 доссадаро боху вайга: «Аса язйина шуьга, Делан к1ента ц1арах, шуна хаийта шу Делан к1антах тешаш хилахь даимна а дехар ду». Далла лаьа, шу к1елхьара довлар бохучу маь1нах кхета. Далла лаьа ,вай ваьшна хууш долчух тешаш хилар, вай к1елхьара девлла дуй.Доцца дуьйцур ду вай коьртачу меттех: а) вай дерриге а ду къинош долуш,вай массара а леладо Далла ца дезна долу х1уманаш(Римлянашна доссийнарг 3:23). б) вай леточу къиношна вайна та1зар дог1у гуттаренна Делах къастар.(Римлянашна доссийнарг 6:23) в) 1ийса жа1ар т1аьхь велла шен къинойх ц1анвалархьама, вай къинойх ц1андархьама(Римлянашна доссийнарг 5:8); 2-г1а Коринфянашна доссийнарг 5:21). 1ийса вайн метта велла, вайн дог1уш долу та1зар шена т1е а лаьцна. И денваларо тоьшалла до,цуьнан валар тоьар дара, вайн къинойх ц1андар. г) Дала гечдо, к1елхьараа воккху массо 1ийсах тешаш верг 1ийсанан 1ожалла вайн къиношна гечдайта хилли хууш(Евангелина Иоаннера 3:16; Римлянашна доссийнарг 5:1,8-1). Иза к1елхьараваларан хьехам бу. Нагахь санна шу 1ийсанах шаьш к1елхьара даьхна ду аьлла шу тешаш делахь, шу к1елхьара девла ду! Шу дерриге а къиношна гечдина, Дала дош ло шу цкъа ша дуьтур ца хиларх, шу д1атосур цахиларх а.(Римлянашна доссийнарг 8:38-39; Евангелина Матфеера 28:20). Дагадаийталаш, шу к1елхьара довлар 1ийсана Пайхамара дош делла ду. (Евангелина Иоаннера 10:28-29). Нагахь санна,1ийса шаьш к1елхьара даьхнарг ву аьлла шу тешаш делахь , шу тешаш 1елаш аша гуттара а стигланашкахь Делаца хан йоккхур хиларх!

2) Лаха дика килс, Библи 1амо.

Килс г1ишло санна т1е ма лаца. Килс-иза адамаш ду. Ч1ог1а оьшуш ду, 1ийсах тешаш болчеран ойла накъосталлин хилар. Иза дуьххьарлера 1алашо ю килсан. Иза дуьххьарлера 1алашо ю килсан. Х1инца, шу 1ийсах тешча, оха ч1ог1а доьху шуьга шайн к1оштахь килс лахар. Библина тешаме йолу, пасторца дагавалар. Цуьнга дийца шайн 1исанах тешарх лаций. Килсан шолг1а- 1алашо Библи 1амор. Шу 1емар ду Далла луушдерг лело шайн дахарехь. Библих кхетор- иза керстанан дог1а ду ч1ог1ачу а, аьттонан а дахаре,2-чу Тимофеевн доссийнарг 3:16-17 дуьйцу: « Массо а яздарна делахойлахиларна а, пайде а дерг 1амо, парг1атонно, д1анисвала, ч1аг1вала нийсонна т1ехь, хир ду Делан Адам, массо а дикачу х1уманна кечвина». Килсан кхоалг1а 1алашо ю Дела къобалвар. Далла 1амал-иза Далла хастам бар, йо вайна мел динчунна. Дала к1елхьара даьхна вай.

3) Вайна ч1ог1а пайде ду х1ора де а Далла т1етоьвжаш даккхар.

Цхьаболчу наха цунах «Тийна Хан» олу. Вукхара цуьнех «Ларар» олу, х1унда аьлча и хан вай ваьш Далла лерина йоккху. Цхьаболчеран Далла лерина йолу хан 1уьйранна хуьлу, вукхеран суьйренца. Бен а дац вай Делаца цхьаьна йоккхуш йолу хан аша мухха аьлча а , аша и мацца дича а. Коьртаниг ду, аша иза гуттар деш хилар. Муха хуьлу вайн Делаца цхьаьнакхетар? а) Ламаз. Ламаз-иза Делаца къамел ду. Деле дийца шайн балхахь а, шайн хуьлучу халонех а.Деле деха шайна хьехар а. Деха Деле шайн хьашташ кхочуш хилийтар.Ала Деле, шайн и мел ч1ог1а веза, шаьш и мел лору а, цо шайн мел дийриг а. И дукха иза ламаз. б) Библи ешар. Килсехь Библи 1аморан сов воскресни ишколехь, я библин урокашкахь шуна оьшу библи шайн ешар. Библи юккъехь шуна хаа мел дезарг ду, нийсачу керстанийн дахарехь вахар. Цунна юкъадог1у,Делан хьехар нийса а, хьекъале сацам муха хила беза, Далла луург довза,уллерчунна г1о муха до,сица муха кхиа веза а. Библи иза вайн Делан дош ду. Библи -иза Делан куьйгалла ду, вай муха даха деза, цунна ма -лаара а, вайн дика болх хила а.

4) Шайна динехь г1о дийр долчу адамашца уьйр латта е, яржа е.

(1-ра Коринфянашна доссийначо 15:33)дуьйцу вайна: « Ма 1ехалолаш: г1ийлачу адамаша ирча доху дика г1иллакхаш». Библис ч1ог1а лардо вайн «Вочу» адамийн т1е1аткъар. Къа латийначу нахаца хан яьккхича, вай иштаниг схьаоьцу. Вайх хьакхалур ю гонаха болчеран амал. Цундела ч1ог1а оьшуш ду Дела везаш болчу нахана уллехь хилар: Лаха хьажахьа, цхьаъ я шиъ доттаг1, шайн килсера, шайн г1о далур долчу а, шайна т1етоьвжура болчу а нахана. (Евангелина доссийнарг 3:13;10:24). Шайн доттаг1ашка ала жоьпалла ларъе шайн тийначу хенан шайн г1уллакхашка а, шайн Делан некъана а. Хатта, иштаниг шуьга а далур дуй? Шу шайн доттаг1ех д1акъаста бохург дац иза, Дела шаьш к1елхьара дохуш верг вуй ца хууш болчу доттаг1ех д1акъаста бохург дац иза. Уьш беза кхи д1а а. Делахь а царна хаийта 1ийсас шайн дахар хийцаний а, хьалха шаьш лелийнарг,х1инца лело мегар доций. Деле деха шайн аьтто бар,1ийсанах лаьцна шайн доттаг1ашна дийца

5) Оьрсийн ламаз де.

Дукхах болу нах нийса ца кхета крещени бохучу дашах. Крещени боху дош «хи чу 1отта» бохург ду. Крещени -иза библин нахана юккъехь шу керла дин т1еч1аг1дар, шу цунна т1ера хилар а. Хи чу 1оттаро гойту 1ийсаца бухавахар. Хи чуьра хьалаволуш денвалар билгалдо 1ийсаца.(Христаца) Крещенино гойту ша 1ожаллийца(отождествление)цхьаьнахилар, 1ийсанан валар а, денвалар а.(Римлянашна 6:3-4) Крещени-шу к1елхьара даккхар хилла ца 1а. Крещенино шу къинойх ца ц1андо. Крещени-иза ладог1аре г1улч ю. Нагахь санна, шу оьрсийн ламаз дан кийча делахь, аша килсан имамаца дийца деза.

EnglishНохчийн меттан коьртачу аг1онна т1е, юхадуьйла

Со х1инцца тийши 1ийсанах, кхинд1а?
© Copyright Got Questions Ministries