settings icon
share icon
Otázka

Jaký je rozdíl mezi vytržením a druhým příchodem?

Odpověď


Lidé si často pletou vytržení a druhý příchod Krista. Někdy je těžké určit jestli verš Písma mluví o vytržení nebo o druhém příchodě. Nicméně při studiu biblických proroctví o posledních časech je velmi důležité rozlišovat je.

Vytržení je když se Ježíš Kristus vrátí aby vzal církev (všechny věřící v Krista) ze Země. Vytržení je popsáno v 1 Tessalonicenským 4:13-18 a v 1 Korintským 15:50-54. Zemřelí věřící dostanou svá vzkříšená těla a spolu s věřícími, kteří žijí se setkají s Pánem v povětří. Tohle se stane v okamžiku, než by jeden mžikl. Druhý příchod je když se Ježíš vrátí aby posrazil antikrista, zničil zlo, a nastolil své tisícileté království. Druhý příchod je popsaný v Zjevení 19:11-16.

Důležité rozdíly mezi vytržením a druhým příchodem jsou následující:

1) Při vzkříšení se věřící setkají s Pánem ve vzduchu (1 Tessalonicenským 4:17). Při druhém příchodě se věřící vrátí s Pánem na zemi (Zjevení 19:4).

2) K druhému příchodu dojde po velkém a strašném soužení (Zjevení, kapitoly 6-19). K vytržení dojde před soužením (1 Tessalonicenským 5:9; Zjevení 3:10).

3) Vytržení je přemístěním věřících ze země, je to akt osvobození (1 Tessalonicenským 4:13-17, 5:9). Druhý příchod zahrnuje přemístění nevěřících, je to akt soudu (Matouš 24:40-41).

4) Vytržení bude tajné a v okamžiku (15:50-54). Druhý příchod budou vidět všichni (Zjevení 1:7; Matouš 24:29-30).

5) Druhý příchod Krista se nestane před tím než se stanou jiné události posledních časů (2 Tessalonicenským 2:4; Matouš 24:15-30; Zjevení kapitoly 6–18). Vytržení bude nečekané, může přijít každou chvíli (Titovi 2:13; 1 Tessalonicenským 4:13-18; 1 Korintským 15:50-54).

Proč je důležité abychom rozlišovali mezi vytržením a druhým příchodem?

1) Jestli je vytržení a druhý příchod jedna a ta samá událost, věřící by museli přejít přes soužení (1 Tessalonicenským 5:9; Zjevení 3:10).

2) Jestli je vytržení a druhý příchod jedna a ta samá událost, návrat Krista by nebyl v okamžiku - je mnoho věcí, které se musí stát před tím, než On přijde (Matouš 24:4-30).

3) V popisu doby soužení se nikde v Zjevení, v kapitolách 6-19 nezmiňuje církev. Během soužení - také se tomu říká "čas soužení Jákobova" (Jeremiáš 30:7) - Bůh znovu obrátí svou pozornost na Izrael (Římanům 11:17-31).

Vytržení a druhý příchod jsou podobné, ale samostatné události. Obě se týkají Ježíšova návratu. Obě jsou událostmi poslední doby. Je však velmi důležité uvědomit si rozdíly. Stručně řečeno je vytržení návratem Krista v oblacích pro věřící aby je vzal ze světa před tím, než přijde Boží hněv. Druhý příchod je Kristův návrat na zemi aby skončil se soužením a porazil Antikrista a jeho zlé světové impérium.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jaký je rozdíl mezi vytržením a druhým příchodem?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries