Wat is de Christelijke kijk op zelfmoord? Wat zegt de Bijbel over zelfmoord?Vraag: "Wat is de Christelijke kijk op zelfmoord? Wat zegt de Bijbel over zelfmoord?"

Antwoord:
Wanneer iemand zelfmoord pleegt, dan is dit volgens de Bijbel niet datgene wat bepaalt of hij of zij toegang tot de hemel zal hebben. Als een niet-gered persoon zelfmoord pleegt, dan heeft hij of zij niets anders gedaan dan zijn reis naar de poel van vuur “versneld”. Maar, de persoon die zelfmoord pleegt zal uiteindelijk in de hel verblijven omdat hij de verlossing door middel van Christus heeft afgewezen, niet omdat hij zelfmoord pleegde. De Bijbel noemt vier specifieke mensen die zelfmoord pleegden: Saul (1 Samuël 31:4), Achitofel (2 Samuël 17:23), Zimri (1 Koningen 16:18), en Judas (Matteüs 27:5). Elk van hen was een slecht, kwaadaardig en zondig persoon. De Bijbel beschouwt zelfmoord hetzelfde als moord - dat is wat het is: zelf-moord. God is degene die beslist wanneer en hoe een persoon zal sterven. Om die macht in je eigen handen te nemen is volgens de Bijbel een vervloeking van God.

Wat zegt de Bijbel over een Christen die zelfmoord pleegt? Ik geloof niet dat een Christen die zelfmoord pleegt zijn verlossing zal verliezen en naar de hel zal gaan. De Bijbel onderwijst dat iemand vanaf het moment dat hij oprecht in Christus gelooft voor altijd verzekerd is van zijn verlossing (Johannes 3:16). Volgens de Bijbel kan een Christen zonder twijfel geloven dat hij eeuwig leven bezit ongeacht wat er gebeurt. “Dit alles schrijf ik aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God” (1 Johannes 5:13). Niets kan een Christen afscheiden van God’s liefde! “Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.” (Romeinen 8:38-39). Als niets in de schepping een Christen van God’s liefde kan scheiden, en zelfs een Christen die zelfmoord pleegt iets “in de schepping” is, dan kan zelfs zelfmoord hem niet van God’s liefde afscheiden. Jezus stierf voor al onze zonden…en als een waar Christen in een tijd van spirituele aanvallen en zwakheid zelfmoord zou plegen, dan zou dat een zonde zijn waarvoor Jezus is gestorven.

Dit wil niet zeggen dat zelfmoord geen serieuze zonde tegenover God is. Volgens de Bijbel is zelfmoord moord en is het dus altijd verkeerd. Er zijn geen omstandigheden die kunnen rechtvaardigen dat iemand, in het bijzonder een Christen, zichzelf van zijn of haar eigen leven berooft. Christenen worden opgeroepen om hun levens voor God te leven – de beslissing wanneer te sterven is God’s beslissing en alleen God’s beslissing. Misschien is een goede manier om zelfmoord voor een Christen te illustreren het volgende uit het Boek van Ester. In Perzië had men een wet dat eenieder die onuitgenodigd voor de koning verscheen ter dood kon worden veroordeeld tenzij de koning zijn scepter naar die persoon zou uitstrekken – wat genade zou aangeven. Zelfmoord zou voor een Christen hetzelfde zijn als je een weg naar binnen te forceren om de Koning te zien in plaats van te wachten tot Hij je zou laten oproepen. Hij zal Zijn scepter naar je uitstrekken en je eeuwige leven redden, maar dat betekent niet dat Hij blij met je is. Hoewel dit niet zelfmoord beschrijft, is Bijbelvers 1 Korintiërs 3:15 waarschijnlijk wel een goede manier om te beschrijven wat er met een Christen gebeurt die zelfmoord pleegt: “Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen.”


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat is de Christelijke kijk op zelfmoord? Wat zegt de Bijbel over zelfmoord?