Wie waren de twaalf (12) discipelen / apostelen van Jezus Christus?Vraag: "Wie waren de twaalf (12) discipelen / apostelen van Jezus Christus?"

Antwoord:
Het woord “discipel” refereert aan een “leerling” of “volgeling”. Het woord “apostel” refereert aan “iemand die is uitgezonden”. Toen Jezus op aarde was werden de twaalf “discipelen” genoemd. De 12 discipelen volgden Jezus, leerden van Hem en werden door Hem opgeleid. Na de wederopstanding en de hemelvaart van Jezus zond Hij de discipelen de wereld in (Matteüs 28:18-20; Handelingen 1:8) om Zijn getuigen te zijn. Zij werden toen de twaalf apostelen genoemd. Maar zelfs toen Jezus zich nog op de aarde bevond werden de begrippen discipelen en apostelen enigszins door elkaar heen gebruikt, omdat Jezus hen opleidde en uitzond.

De oorspronkelijke twaalf discipelen / apostelen worden in Matteüs 10:2-4 opgenoemd: “De namen van de twaalf apostelen zijn deze: allereerst Simon, die Petrus genoemd wordt, en dan Andreas, zijn broer, Jakobus van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, verder Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar Matteüs, Jakobus van Alfeüs en Taddeüs, Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die Hem overgeleverd heeft." De Bijbel somt de 12 discipelen / apostelen ook op in Marcus 3:16-19 en Lucas 6:13-16. Wanneer de drie passages met elkaar vergeleken worden, dan blijken er een paar verschillen in de namen voor te komen. Het lijkt dat Taddeüs ook bekend stond als "Judas van Jakobus" (Lucas 6:16) en Lebbéüs (Matteüs 10:3). Simon de Zeloot stond ook bekend als Simon Kananeüs (Marcus 3:18). Judas Iscariot, die Jezus verried, werd in de twaalf apostelen vervangen door Mattias (zie Handelingen 1:20-26). Sommige mensen die de Bijbel onderwijzen zien Mattias als een “ongeldig” lid van de 12 apostelen en geloven dat in zijn plaats de Apostel Paulus God’s keuze was om Judas Iskariot als de twaalfde apostel te vervangen.

De twaalf discipelen / apostelen waren heel gewone mannen die door God op een heel ongewone manier werden gebruikt. Onder de 12 bevonden zich vissers, een belastinginner en een revolutionair. Het Evangelie verhaalt over de voortdurende mislukkingen, worstelingen en twijfels die deze twaalf volgelingen van Jezus hadden. Nadat zij getuige waren geweest van de wederopstanding en de hemelvaart van Jezus, veranderde de Heilige Geest de discipelen / apostelen in machtige mannen van God die “de hele wereld op zijn kop zetten” (Handelingen 17:6). Waaruit deze verandering bestond? De 12 apostelen / discipelen waren “metgezellen van Jezus” geweest (Handelingen 4:13). Moge hetzelfde over ons gezegd worden!


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wie waren de twaalf (12) discipelen / apostelen van Jezus Christus?