Đi thiên đàng – Làm sao tôi có thể chắc chắn nơi đến của tôi là sự sống đời đời?Câu hỏi: Đi thiên đàng – Làm sao tôi có thể chắc chắn nơi đến của tôi là sự sống đời đời?

Trả lời:
Hãy đối diện với ngày mà mỗi người chúng ta sẽ bước vào cõi đời đời có thể đến sớm hơn chúng ta nghĩ. Để chuẩn bị cho giây phút đó chúng ta cần biết lẽ thật này. Không một ai chuẩn bị đi thiên đàng. Làm thế nào chúng ta biết chắc mình thuộc trong số người có sự sống đời đời trong thiên đàng. Hai ngàn năm về trước sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng đã giảng phúc âm về Chúa cứu thế Giê Su cho đám đông người tại thành Jerusalem một bài giảng thâm thúy vang vọng trong thế giới tiền hiện đại của chúng ta: “Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác; vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu.” (Công vụ 4:12)

Ngay như khuynh hướng ngày nay “Đường nào cũng tới thiên đàng”. Điều đó không phải là thông điệp sáng suốt đúng đắn đâu. Có nhiều người nghĩ họ có thiên đàng mà không cần có Chúa Giê Su, họ muốn có sự hứa hẹn tốt về vinh quang nhưng họ không muốn bị quấy rầy bởi thập tự giá ít nhiều về Đấng đã chịu treo và chết về tội lỗi cho những ai tin nơi Ngài. Nhiều người không muốn chấp nhận Chúa Giê Su là đường lối duy nhất và đã quyết định tìm con đường khác. Nhưng Chúa Giê Su cảnh báo cho chúng ta biết không có con đường nào khác là có thật và hậu quả của việc không chấp nhận sự thật này là ở nơi hỏa ngục đời đời. Chúa Giê Su đã nói cách đầy đủ trong Giăng 3:36 “Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy.”

Một số người sẽ cãi lại rằng Đức Chúa Trời quá hẹp hòi khi qui định chỉ có một con đường đến thiên đàng. Nhưng cách trung thực, trong sự sáng của sự bất trị loài người từ chối Đức Chúa Trời. Điều ấy đặc biệt dễ chịu để Ngài qui định với bất kỳ con đường nào đến thiên đàng cho chúng ta. Chúng ta đáng bị phán xét nhưng Ngài đã ban cho chúng ta một lối thoát, Ngài gửi con duy nhất của Ngài chết vì tội lỗi chúng ta. Dầu cho bất kỳ ai xem điều này hẹp hòi hay rộng rãi thì nó vẫn là sự thật và Cơ Đốc nhân cần xác nhận điều này là sự thật rõ ràng, một sứ điệp không phai mờ rằng chỉ có một con đường đến thiên đàng qua Chúa cứu thế Giê Su.

Nhiều người ngày nay đã tin vào nguyên tắc xối nước làm xa rời với sứ điệp của sự ăn năn tội. Họ muốn tin vào tình yêu thương, không bị phán xét bởi Đức Chúa Trời mà không cần phải ăn năn tội hoặc không phải thay đổi kiểu sống của họ. Họ có thể nói những điều thế này: “Tôi tin vào Chúa cứu thế Giê Su, nhưng Đức Chúa Trời của tôi không phán xét vì Ngài không bao giờ để một người nào vào hỏa ngục. Nhưng chúng ta không thể áp dụng cả hai như vậy được. Nếu chúng ta tự nhận mình là một Cơ Đốc nhân, chúng ta phải nhận biết Chúa cứu thế là Đấng đã nói về Ngài là con đường duy nhất dẫn đến thiên đàng. Từ chối điều đó là từ chối chính Chúa Giê Su vì Ngài đã tuyên bố: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta không ai đến được cùng Cha.” Giăng 14:6

Câu hỏi vẫn còn để lại: Ai là người thực sự được vào nước Đức Chúa Trời? Làm thế nào bảo đãm chỗ tôi sẽ đến là sự sống đời đời? Trả lời cho những câu hỏi này là hiển nhiên thấy sự phân biệt giữa người có sự sống đời đời và người không có. “Ai có Ðức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Ðức Chúa Trời thì không có sự sống.” I Giăng 5:12 Những ai tin vào Chúa cứu thế Giê Su, những ai chấp nhận Ngài đã hi sinh đền tội thay cho mình và những ai vâng lời làm theo Ngài sẽ có sự sống đời đời trong thiên đàng, những ai từ chối Ngài sẽ không được. “Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Ðức Chúa Trời.” Giăng 3:18

Như là điều kinh khiếp khi hỏa ngục dễ sợ dành cho kẻ từ chối Chúa nhưng thiên đàng dành cho những người chọn lựa Chúa làm cứu Chúa của đời mình. Sứ điệp của chúng tôi là khẩn cấp đem sự giải cứu cho người bị hư mất nếu chúng ta nhận thức điều gì là thánh thiện và công bình của Đức Chúa Trời thực thi cho những ai đã từ chối sự cung ứng trọn vẹn ơn tha thứ trong con Ngài là Chúa cứu thế Giê Su. Người không đọc Kinh Thánh nghiêm túc hết lần này đến lần khác không thể thấy đường lối đã vạch ra. Kinh Thánh nói rất rõ ràng có một con đường và một con đường duy nhất dẫn đến thiên đàng qua Chúa Giê Su Christ. Ngài đã ban cho chúng ta lời cảnh báo này: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.” Ma-thi-ơ 7:13-14

Chỉ có một đường duy nhất dẫn đến thiên đàng nên những người theo đường đó chắc chắn sẽ đến đó. Nhưng không phải tất cả mọi người sẽ theo đường đó. Còn bạn thì sao?

Bạn có làm một quyết định với Đấng Christ vì những điều mà bạn đã đọc ở đây? Nếu đúng vậy, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng nhận Đấng Christ”.Trở lại trang chủ tiếng Việt NamĐi thiên đàng – Làm sao tôi có thể chắc chắn nơi đến của tôi là sự sống đời đời?