Mga katanungan patungkol sa TeolohiyaMga katanungan patungkol sa Teolohiya

Ano ang sistematikong teolohiya?

Ano ba ang maka-Kristiyanong pananaw sa mundo?

Ano ang kaligtasan sa pamamagitan ng paghirang ng Diyos o predestination? Naaayon ba ito sa Bibliya?

Ano ang premillennialism?

Ano ba ang dispensationalism, at ito ba ay naaayon sa Bibliya?

Calvinism laban sa Arminianism aling pananaw ba ang tama?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Teolohiya