Mga katanungan patungkol sa SangkatauhanMga katanungan patungkol sa Sangkatauhan

Ang tao ba ay binubuo ng dalawang sangkap (dichotomy) o ng tatlong sangkap (trichotomy)?

Ano ba ang kaibahan ng kaluluwa sa espiritu ng tao?

Ano ba ang ibig sabihin ng ang tao ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos (Genesis 1:26-27)?

Bakit ang mga tao sa aklat ng Genesis ay nabuhay ng napakahabang panahon?

Ano ba ang pinagmulan ng iba’t-ibang mga lahi?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa rasismo, pagtatangi at diskriminasyon?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Sangkatauhan