Mga katanungan patungkol sa Huling PanahonMga katanungan patungkol sa Huling Panahon

Ano ba ang mangyayari sa mga katapusan ng panahon ayon sa Bibliya?

Ano ba ang mga palatandaan ng pagtatapos ng panahon?

Ano ba ang rapture ng Iglesia?

Ano ba ang Tribulation? Papaano natin malalaman na ang Tribulation ay magtatagal ng pitong taon?

Kailan mangyayari ang rapture kaugnay ng tribulation?

Ano ba ang ikalawang pagparito ni Hesu Kristo?

Ano ba ang Kahariang Millennial, dapat bang unawain ito ng literal?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Huling Panahon