Mga katanungan patungkol sa Langit at ImpyernoMga katanungan patungkol sa Langit at Impyerno

Mayroon pa bang buhay pagkatapos ng kamatayan?

Ano ang mangyayari matapos ang kamatayan?

Ano ang Bagong Langit at ang Bagong Lupa?

Totoo ba ang impiyerno? Ang impiyerno ba ay pang-walang hanggan?

Ano ang hukuman ni Kristo?

Ano ang Huling Paghuhukom sa harap ng malaking tronong puti?

Maari ba nating makita at makilala ang ating mga kaibigan at ka-pamilya sa langit?

Maari ba tayong tingnan o makita ng mga tao mula sa langit?

Ano ang itsura ng langit?

Totoo ba ang langit?

Paanong ang walang hanggang impiyerno ay makatarungan na kaparusahan sa kasalanan?

Mayroon bang ibat ibang antas ang langit?

May ibat ibang antas ba ang pagdurusa sa impiyerno? May ibat ibang antas ba ang parusa sa impiyerno?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagtulog ng kaluluwa?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Langit at Impyerno