Ano ba ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa mga dinosaur? Mayroon bang dinosaur sa Bibliya?Tanong: "Ano ba ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa mga dinosaur? Mayroon bang dinosaur sa Bibliya?"

Sagot:
Ang paksa tungkol sa mga dinosaur sa Bibliya ay bahagi ng nagpapatuloy na debate sa loob ng kumunidad ng mga Kristiyano, tungkol sa kung ano na ba ang edad ng mundo at ang tamang interpretasyon ng aklat ng Genesis, at kung paano ipapaliwanag ang mga pisikal na ebidensiya na nakapalibot sa atin. Ang mga naniniwala sa matandang edad ng mundo ay sumasang-ayon na hindi binabanggit ng Bibliya ang tungkol sa mga dinosaur dahil ayon sa kanilang paniniwala namatay na ang mga dinosaur milyong taon na ang nakalipas bago pa man lumabas ang unang tao sa mundo. Ang mga taong sumulat ng Bibliya ay maaring hindi nakakita ng mga buhay na dinosaur. Ang mga naniniwala sa batang edad ng mundo ay sumasang-ayon na ang Bibliya ay hindi bumanggit ng salitang dinosaur. Bagama’t hindi ginamit sa Bibliya salitang “dinosaur”, ginamit naman nito ang salitang Hebreo na Tanniyn. Ang salitang Tanniyn ay isinalin sa ating mga Bibliya sa wikang ingles; kung minsan ito ay tinawag ding “Halimaw sa dagat,’’ kung minsan din ay “Ahas.” Pangkaraniwan din itong isinasalin sa salitang “Dragon.” lumilitaw na ang Tanniyn ay isang higante o dambuhalang reptilya. Ang ganitong mga nilikha ay binanggit ng halos tatlumpung beses sa Lumang Tipan at kapwa matatagpuan sa lupa man o sa tubig. Bilang karagdagan, ang ganitong mga higanteng hayop o reptilya ay binanggit ng halos tatlumpung beses sa Lumang Tipan, isinalarawan ng Bibliya ang dalawang nilikha at pinaniniwalaan ng ibang mga iskolar na maaaring paglalarawan ito ng orihinal na sumulat sa mga dinosaur.

Ang Behemot ang sinasabing pinakamalakas na hayop na nilikha ng Diyos, isang higante na ang buntot ay inihahalintulad sa puno ng sedro (Job 40: 15). Tinangka ng ilang mga iskolar na kilalanin ang behemot, at sinabing ang behemot ay maaaring alin man sa elepante o hippopotamus. Ipinagdidiinan din ng ilan na ang mga elepante at hippopotamus ay mayroong minipis na buntot, at malayo kung ikukumpara sa puno ng sedro. Ang mga dinosaur na kagaya ng Brachiosaurus at Diplodocus sa isang banda ay may malalaking buntot na madaling maikumpara sa puno ng sedro. Halos lahat ng mga sina-unang sibilisasyon ay mayroong sining na naglalarawan sa isang higante o dambuhalang nilikha. Ang mga Petroglyphs o sina-unang kagamitan, kahit na ang mga bagay na gawa sa putik na natagpuan sa hilagang Amerika ay kawangis ng mga makabagong larawan ng mga dinosaur. Ang mga nililok na bato sa Timog Amerika ay nagpapakita ng mga tao na sumasakay sa mga nilikhang kahalintulad ng Diplodocus at nakagugulat, dahil nagdadala ito ng pamilyar na larawan ng mga nilikhang Triceratops, Pterodactyl at Tyrannosaurus Rex. Ang mga disenyo at larawang mosaic ng mga Romano, ang mga paso ng mga Mayan at ang pader ng lungsod ng Babilonia ay lahat nagpapatotoo sa pagkamangha at pagka-akit ng mga tao sa ganitong mga nilikha.

Sa panahon ngayon. mayroong mga nagsasabing nakakita sila ng ganitong uri ng mga hayop subalit nakagawian nang tinatrato ito ng may malaking pagdududa. Bilang karagdagan sa mga importante at totoong bilang ng mga historikal na ebidensiya sa pagkabuhay ng mga dinosaur at tao sa parehong panahon, mayroon ding iba pang ebidensiyang pisikal, katulad ng naimbak na yapak ng tao at dinosaur na kapwa natagpuan sa mga lugar ng hilagang Amerika at kanluran-gitnang Asya. Mayroon bang mga dinosaur sa Bibliya? Ang bagay na ito ay malayo pang malutas. Nakadepende ito kung papaano mo inuunawa ang mga makukuha mong mga ebidensiya at kung papaano mo tinitingnan ang mundong nakapalibot sa iyo. Dito sa gotquestions.org naniniwala kami sa interpretasyon ng batang mundo at tinatanggap na ang mga dinosaur at ang mga tao ay magkasabay na nabuhay sa mundo. Naniniwala kami na ang mga dinosaur ay namatay matapos ang pagbaha dahil sa kombinasyon ng ilang mga pagpapalit-palit ng paligid at dahil na rin sa katotohanang sila ay walang habas na pinatay ng mga tao hanggang sa sila ay maubos.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa mga dinosaur? Mayroon bang dinosaur sa Bibliya?