Naglalaman ba ng mga kamalian, pagkakasalungatan o hindi pagkakatugma ang Bibliya? 

Tanong: "Naglalaman ba ng mga kamalian, pagkakasalungatan o hindi pagkakatugma ang Bibliya?"

Sagot:
Kung babasahin mo ang Bibliya, ayon sa pagkakasulat at walang ibang intensiyon kundi ang mapag-aralan at unawain ito, ito'y isang aklat na puno ng katotohanan at kaalaman na madaling maunawaan. Oo, maraming matatalinghagang pananalita na tila mahirap unawain. Oo, mayroong mga talata na tila magkakasalungat sa isa't-isa. Ngunit dapat nating isaalang-alang na ang Bibliya ay isinulat ng humigit-kumulang apatnapung iba't-ibang manunulat sa loob ng isang-libo at limandaang taon. Ang bawat manunulat ay mayroong iba't-ibang estilo ng pagsulat, may iba't-ibang pananaw, at nagmula sa magkaibang grupo ng tao at layunin. Dapat lamang na mayroong mga pagkakaiba! Gayon man, ang pagkakaiba ay hindi pagkakasalungatan. Ito'y maituturing lamang na pagkakamali kung wala na talagang maiisip pang paraan para pagtugmain ang mga talata. Kahit na ang kasagutan ay hindi kaagad matagpuan, hindi ibig sabihin nito na wala na itong kasagutan. Marami ang nakasumpong ng tila mga pagkakamali sa Bibliya na may kinalaman sa mga nakaraan at Geograpiya subalit kanilang nalaman na tama ang Bibliya matapos matagpuan ang mga arkeyolohikal na mga ebidensiya na nagpapatotoo sa Bibliya.

Sa aming website na nakasulat sa salitang Ingles, madalas kaming makatanggap ng mga katanungan na nagsasabing "Ipaliwanag kung papaano ang mga talatang ito sa Bibliya ay hindi nagkakasalungat!" o "Tingnan ninyo, mayroong pagkakamali rito ang Bibliya!" Inaamin naming ang ilan sa mga sinasabi ng naturang mga tao ay mahirap sagutin. Gayon man, aming pinaninindigan na mayroong posible at katanggap-tanggap na mga kasagutan sa sinasabing mga pagkakamali at pagkakasalungat ng mga talata sa Bibliya." Mayroong mga libro at websites na naglalagay ng mga listahan ng mga sinasabi nilang "mga pagkakamali sa Bibliya". Karamihan sa mga taong ito ay hindi nakikita ang mga sinasabi nilang kamalian sa pamamagitan ng sariling pagbabasa sa Bibliya kundi sa mga babasahin o websites na walang ibang layunin kundi ang pagdudahan ang Bibliya. Ito'y sa kabila ng katotohanang mayroon din namang mga libro at websites na pinapabulaanan ang lahat na mga sinasabi nilang pagkakamali ng Bibliya. Nakalulungkot lamang isipin na ang karamihan sa mga taong umaatake sa Bibliya ay walang interes na malaman ang kasagutan sa kanilang katanungan. Ang tanging hangad lamang nila ay labanan ang katotohanan. Karamihan sa mga umaatake sa Bibliya ay nakakaalam ng kasagutan, subalit mas pinipiling ipagpatuloy ang walang kabuluhang pang-uusig sa Bibliya.

Ano ang gagawin mo kung lalapitan ka ng isang tao at Ika'y tanungin ukol sa sinasabi niyang pagkakamali sa Bibliya? Una, manalangin habang pinag-aaralan ang Bibliya, tingnan kung mayroong simpleng kasagutan at ipaliwanag. Ikalawa, magsagawa ng pananaliksik sa pamamagitan ng mga komentaryo sa Bibliya, "Mga librong pag-depensa sa Biblya", at mga Biblical research websites. Ikatlo, magtanong sa iyong pastor/pinuno ng simbahan upang tingnan kung mayroon silang solusyon. Higit sa lahat, pagtiwalaan ang Diyos na ang Kanyang Salita ay ang katotohanan (2 Timoteo 2: 15; 3: 16-17).


Bumalik sa Tagalog Home Page

Naglalaman ba ng mga kamalian, pagkakasalungatan o hindi pagkakatugma ang Bibliya?