Kuinka voin voittaa synnin kristillisessä elämässäni?Kysymys: Kuinka voin voittaa synnin kristillisessä elämässäni?

Vastaus:
Raamattu kertoo, että meillä on monia voimavaroja syntisyytemme voittamiseksi. Tässä elämässä me emme pysty täysin kuolettamaan synnillisyyttämme (1 Joh. 1:8), mutta sen pitäisi silti olla tavoitteemme. Jumalan avulla ja Hänen Sanansa periaatteita noudattamalla voimme päästä yhä enemmän synnistä voitolle ja tulla enemmän Kristuksen kaltaiseksi.

Yksi Jumalan meille antamista lahjoista voitokkaan elämän mahdollistamiseksi on Pyhä Henki. Jumala asettaa vastakkain lihan teot ja Hengen hedelmän Galatalaiskirjeessä (Gal. 5:16-25). Tuo raamatunkohta kehottaa meitä antamaan Hengen ohjata elämäämme. Kaikilla uskovilla on jo Pyhä Henki, mutta tämä kohta kertoo meille, että meidän tulee vaeltaa Hengessä eli seurata Hänen johdatustaan. Tämä merkitsee sitä, että oman lihamme eli luontomme halujen noudattamisen sijasta päätämme kuunnella Pyhän Hengen ääntä elämässämme.

Pyhän Hengen voimallista vaikutusta uskovan elämään voi havainnollistaa Pietarin elämällä. Pietarihan oli ennen Pyhällä Hengellä täyttymistä kieltänyt Jeesuksen kolmesti vannottuaan juuri hetkeä aiemmin seuraavansa tätä vaikka kuolemaan asti. Täytyttyään Pyhällä Hengellä Pietari puhui juutalaisille helluntaina avoimesti ja rohkeasti.

Ihminen vaeltaa Hengessä, kun hän pyrkii olemaan vaientamatta Hengen johdatusta (1 Tess. 5:19) ja pyrkii sen sijaan täyttymään Hengellä (Ef. 5:18-21). Miten ihminen täyttyy Pyhällä Hengellä? Ensinnäkin se on Jumalan työtä aivan niin kuin se oli Vanhan testamentin aikaan. Hän valitsi yksittäisiä ihmisiä, jotka Hän oli valinnut toteuttamaan jotakin tehtävää ja täytti heidät Hengellään (1 Moos. 41:38; 2 Moos. 31:3; 4 Moos. 24:2; 1 Sam. 10:10). Raamatunkohdat Ef. 5:18-21 ja Kol. 3:16 osoittavat, että Jumala haluaa täyttää niitä, jotka täyttävät itseään Jumalan Sanalla. Tästä pääsemmekin seuraavaan voimavaraamme.

Jumalan Sana – Raamattu – sanoo, että Jumala on antanut meille Sanansa, jotta olisimme kykeneviä kaikkeen hyvään (2 Tim. 3:16-17). Se opettaa meille, miten tulee elää ja mitä uskoa. Se paljastaa meille, milloin olemme tehneet vääriä reittivalintoja. Se auttaa meitä pääsemään takaisin oikealle tielle ja auttaa meitä pysymään sillä tiellä. Kuten Hepr. 4:12 sanoo, Jumalan Sana on elävä ja väkevä ja kykenee tunkeutumaan sydämeemme kitkeäkseen syvimmätkin sydämen synnit ja asennevirheet. Psalmin kirjoittaja puhuu Sanan elämää muuttavasta voimasta (Ps. 119:9, 11, 105 ja muissakin jakeissa). Joosualle kerrottiin, että avain hänen vihollistensa voittamiseen oli tämän voimavaran muistaminen ja jatkuva mietiskely, niin että hän voisi toimia sen mukaan. Näin hän tekikin, jopa silloin kun Jumala käski hänen tehdä sellaista, missä ei ollut sodankäynnin kannalta mitään järkeä, ja tämä johti hänet voittoon taistelussa luvatusta maasta.

Me kohtelemme tätä voimavaraa usein väheksyen. Kunnioitamme sitä näennäisesti ottamalla Raamatun mukaan kirkkoon tai lukemalla pienen pätkän tai luvun päivässä hiljentyessämme. Mutta emme opettele sitä ulkoa, emme mietiskele sitä, emme etsi sovelluksia omaan elämäämme, emme tunnusta sen paljastamia syntejä, emmekä kiitä Jumalaa niistä lahjoista, joita se paljastaa Hänen antaneen meille. Sairastamme Raamatun suhteen usein joko anoreksiaa tai bulimiaa. Joko syömme Sanaa juuri ja juuri sen verran, että pysymme hengellisesti elossa, mutta emme koskaan saa tarpeeksi ravintoa ollaksemme terveitä, kasvavia uskovia. Toisaalta jotkut saattavat tulla sen ääreen usein, mutta eivät koskaan mietiskele Sanaa riittävän pitkään saadakseen siitä hengellistä ravintoa.

On tärkeätä ottaa tavaksi tutkia Jumalan Sanaa päivittäin ja opetella siitä ulkoa kohtia. Päiväkirjan pitäminen saattaa auttaa. Ota tavaksesi jatkaa Sanan lukemista niin kauan, että voit kirjoittaa muistiin jotakin siitä oppimaasi. Toiset kirjoittavat muistiin rukouksia, joissa he pyytävät Jumalaa auttamaan heitä muuttumaan tietyillä alueilla, joista Hän on heille puhunut. Raamattu on työkalu, jota Henki käyttää meidän elämässämme (Ef. 6:17). Se on olennainen ja suuri osa siitä varustuksesta, jonka Jumala antaa meille hengellistä taistelua varten (Ef. 6:12-18).

Kolmas tähdellinen voimavara taistelussa syntiä vastaan on rukous. Jälleen kerran on kyseessä voimavara, josta kristityt usein puhuvat kauniisti, mutta hyödyntävät heikosti. Meillä on rukouskokouksia, rukoushetkiä jne., mutta emme käytä rukousta siten kuin sitä alkuseurakunnassa käytettiin (Apt. 3:1; 4:31; 6:4; 13:1-3). Paavali mainitsee toistuvasti, kuinka hän rukoili niiden puolesta, joita hän auttoi palvelutyössään. Jumala on antanut meille ihmeellisiä lupauksia rukouksesta (esim. Matt. 7:7-11; Luuk. 18:1-8; Joh. 6:23-27; 1 Joh. 5:14-15). Ja myös rukous sisältyy Paavalin listaan hengellisestä taisteluvarustuksesta (Ef. 6:18).

Kuinka tärkeää rukous on synnin voittamiseksi elämässämme? Meillä on Kristuksen sanat Pietarille Getsemanen puutarhassa juuri ennen kuin tämä kielsi Hänet. Jeesuksen rukoillessa Pietari nukkuu. Jeesus herättää hänet ja sanoo: ”Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko” (Matt. 26:41). Me Pietarin tavoin, haluamme toimia oikein, mutta meillä ei ole voimaa siihen. Meidän tulee noudattaa Jumalan kehotusta jatkaa etsimistä, jatkaa kolkuttamista, jatkaa pyytämistä, ja Hän antaa meille tarvitsemamme voiman (Matt. 7:7-). Rukous ei ole ratkaisu kaikkeen. Rukous on yksinkertaisesti oman rajallisuutemme ja Jumalan ehtymättömän voiman tunnustamista ja kääntymistä Hänen puoleensa saadaksemme voiman tehdä sen, mitä Hän haluaa meidän tekevän, eikä sen mitä me haluamme tehdä (1 Joh. 5:14-15).

Neljäs voimavaramme synnin voittamiseksi on seurakunta eli yhteistoiminta muiden uskovien kanssa. Kun Jeesus lähetti opetuslapsensa, Hän lähetti heidät matkaan pareittain (Matt. 10:1). Kun luemme Apostolien tekojen lähetysmatkoista, opetuslapset eivät lähteneet liikkeelle yksitellen, vaan kahden tai useamman ryhmissä. Jeesus kehottaa meitä olemaan laiminlyömättä seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana; sen sijaan meidän tulee kokoontuessamme rohkaista ja kannustaa toinen toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. (Hepr. 10:24-25). Hän käskee meitä tunnustamaan syntimme toisillemme (Jaak. 5:16). Vanhan testamentin viisauskirjallisuudessa meille kerrotaan, että samoin kuin rauta hioo rautaa, myös ihminen hioo toista ihmistä (Snl. 27:17). Joukossa on voimaa (Saarn. 4 11-12).

Monet kristityt ovat havainneet, että uskoutuminen luottamuksella läheiselle uskontoverille auttaa suuresti sitkeistä synneistä eroon pääsemisessä. Mahdollisuus keskusteluun, yhdessä rukoilemiseen, rohkaisun saamiseen ja tarvittaessa jopa nuhteluun on sinulle eduksi. Kiusaukset ovat meille kaikille tavallisia (1 Kor. 10:13). Siksipä tukitoveri tai –ryhmä saattaa antaa sinulle juuri sen puuttuvan rohkaisun ja innoituksen, jonka tarvitset kaikkein sitkeimmänkin synnin poiskitkemiseen.

Joskus muutokset ovat nopeita. Joskus joissakin asioissa muutos tapahtuu hitaammin. Mutta Jumala on luvannut meille, että kun käytämme Hänen voimavarojaan, Hän muuttaa elämäämme. Pysy lujana taistelussa syntiä vastaan, sillä Hän pitää lupauksensa.


Paluu suomenkieliselle etusivulle

Kuinka voin voittaa synnin kristillisessä elämässäni?