Mikä on vaivanaika? Miten tiedämme vaivanajan kestävän seitsemän vuotta?




Kysymys: Mikä on vaivanaika? Miten tiedämme vaivanajan kestävän seitsemän vuotta?

Vastaus:
Vaivanaika on tulevaisuudessa oleva seitsemän vuoden aikakausi, milloin Jumala saattaa loppuun Israelin rankaisemisen ja epäuskoisen maailman tuomitsemisen. Seurakunta, joka muodostuu kaikista niistä ihmisistä, jotka ovat laittaneet uskonsa Herraan Jeesukseen välttyäkseen synnin rankaisulta, ei ole läsnä vaivanaikana. Kristus poistaa kaikki uskovat maailmasta tapahtumalla, jota kutsutaan uskovien ylöstempaamiseksi (1. Tess. 4:13-18; 1. Kor. 15:51-53). Näin seurakunta välttyy tulevalta vihalta (1. Tess. 5:9). Raamatussa vaivanaikaa kuvataan myös toisilla nimillä, kuten Herran päivä (Jesaja 2:12; 13:6-9; Joel 1:15; 2:1-31; 3:14; 1. Tess. 5:2); onnettomuuden ja hävityksen päivä (5. Moos. 4:30; Sef. 1:1); suuri ahdinko, mikä viittaa vaivanajan ensimmäistä puoliskoa ankarampaan toiseen puoliskoon (Matt. 24:21); ahdistuksen aika (Daniel 12:1; Sef. 1:15); Jaakobin ahdistuksen aika (Jeremia 30:7).

Danielin 9:24-27 ymmärtäminen on olennaista vaivanajan tarkoituksen ja ajankohdan käsittämiseksi. Siinä puhutaan 70 viikosta, jotka ovat määrätyt "kansallesi". Danielin kansalla tarkoitetaan juutalaisia, Israelin kansakuntaa, ja Daniel 9:24 kuvaa Jumalan määräämää aikakautta, jolloin"jumalattomuus päättyy, synnistä tulee loppu, pahat teot sovitetaan, ikuinen oikeudenmukaisuus saatetaan voimaan, näky ja profetia sinetillä vahvistetaan ja kaikkeinpyhin voidellaan." Jumala sanoo, että "seitsemänkymmentä vuosiviikkoa" täyttävät tämän profetian. Kyseessä on siis seitsemänkymmentä vuosiviikkoa eli 490 vuotta. Tämä sama asia vahvistetaan myöhemmin tässä samaisessa Danielin luvussa. Jakeissa 25 ja 26 Danielille kerrotaan, että Messias raivataan tieltä 69 vuosiviikon jälkeen, lukien käskystä Jerusalemin entiselleen rakentamisesta. Toisin sanoen, 69 vuosiviikkoa (483 vuotta) käskystä uudelleen rakentaa Jerusalem Messias raivataan pois. Raamattuun erikoistuneiden historiankirjoittajien mukaan 483 vuotta kului Jerusalemin uudelleen rakentamisen käskyn antamisesta Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen. Suurin osa teologeista, riippumatta heidän viimeisten aikojen tapahtumia koskevasta opinsuunnastansa, on samalla kannalla edellä esitetyn kanssa Danielin 70 vuosiviikosta.

Näin ollen, jos 483 vuotta on kulunut käskystä uudelleen rakentaa Jerusalem Messiaan kuolemaan, jää jäljelle seitsemän vuoden jakso toteutuvaksi Danielin 9:24 esittämällä tavalla. "Sitten jumalattomuus päättyy, synnistä tulee loppu, pahat teot sovitetaan, ikuinen oikeudenmukaisuus saatetaan voimaan, näky ja profetia sinetillä vahvistetaan ja kaikkeinpyhin voidellaan." Tämä viimeinen seitsemän vuoden aikakausi tunnetaan vaivanaikana – se on aikakausi, jolloin Jumala saattaa loppuun Israelin tuomitsemisen sen syntien tähden.

Daniel 9:27 kuvailee seitsemän vuoden vaivanajan tärkeimmät tapahtumat: "Hän on tekevä liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi sitä viikkoa hän on lakkauttava teuras- ja ruokauhrin. Ja temppelin ylimmällä kohdalla on oleva turmion iljetys aina siihen saakka kun turmion tuoja vääjäämättä joutuu turmioon." Tässä jakeessa puhutaan henkilöstä, jota Jeesus kutsuu "turmion iljetykseksi" (Matt. 24:15) ja jota kutsutaan "pedoksi" Ilm. 13. Daniel 9:27 kertoo pedon solmivan sopimuksen seitsemäksi vuodeksi, mutta keskellä vuosiviikkoa (3.5 vuotta) hän rikkoo sopimuksen ja lakkauttaa uhritoimitukset. Ilm. 13 selittää, kuinka peto asettaa oman kuvansa temppeliin ja vaatii koko maailmaa palvomaan itseään. Ilm. 13:5 kertoo tämän jatkuvan 42 kuukauden ajan, joka on 3.5 vuotta. Koska Daniel 9:27 sanoo tämän tapahtuvan keskellä viikkoa ja Ilm. 13:5 sanoo pedon tekevän näin 42 kuukauden ajan, on helppo ymmärtää koko ajanjakson kestävän 84 kuukauden eli seitsemän vuoden ajan. Samoin Danielin 7:25, jossa puhutaan "ajasta, kahdesta ajasta, ja puolesta ajasta" (aika = 1 vuosi, kaksi aikaa = 2 vuotta, puoli aika = 0.5 vuotta) viittaa myös vaivanaikaan eli seitsemän vuoden viimeiseen puoliskoon. Se on ajanjakso, jolloin peto on vallassa.

Lisäviite vaivanaikaan löytyy Ilm. 11:2-3, jossa puhutaan 1260 päivästä ja 42 kuukaudesta. Samoin Daniel 12:11-12, missä puhutaan 1290 päivästä ja 1335 päivästä. Näiden päivien alkukohtana on vaivanajan puoliväli. Danielin luvun 12 mainitsemat lisäpäivät saattavat sisältää vaivanajan loppuun lisättävät päivät kansakuntien tuomitsemista varten ja Kristuksen tuhatvuotisen valtakunnan organisoimista varten.


Paluu suomenkieliselle etusivulle

Mikä on vaivanaika? Miten tiedämme vaivanajan kestävän seitsemän vuotta?