Mitä Raamattu sanoo syrjinnästä ja ennakkoluuloisuudesta?Kysymys: Mitä Raamattu sanoo syrjinnästä ja ennakkoluuloisuudesta?

Vastaus:
Ensimmäiseksi tässä keskustelussa on ymmärrettävä, että on olemassa vain yksi rotu – ihmisrotu. Eurooppalaiset, afrikkalaiset, aasialaiset, intialaiset, arabit ja juutalaiset eivät ole eri rotuja. Paremminkin, kyseessä on ihmisrodun eri kansalliset ryhmät. Kaikilla ihmisillä on samat fyysiset piirteet, tietysti pienin eroin. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että ihminen luotiin Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi (1. Moos. 1:26-27). Jumala rakasti maailmaa niin, että Hän lähetti Jeesuksen antamaan henkensä meidän edestämme (Joh. 3:16). Sana "maailma" sisältää kaikki kansalliset ryhmät.

Jumala ei ole puolueellinen, eikä Hänellä ole suosikkeja (5. Moos. 10:17; Ap. t. 10:34; Room. 2:11; Ef. 6:9), siksi meidänkään ei pitäisi olla sellaisia. Jaak. 2:4 kuvailee niitä, jotka ovat "väärämielisiä tuomareita". Sen sijaan, meidän pitää rakastaa lähimmäisiämme niin kuin itseämme (Jaak. 2:8). Vanhassa testamentissa Jumala jakoi ihmiskunnan kahteen "rotuun": juutalaisiin ja pakanoihin. Jumalan tarkoituksena oli se, että juutalaiset muodostaisivat pappisvaltakunnan, joka palvelisi pakanakansoja. Sen sijaan suurimmalta osin juutalaiset tulivat ylpeiksi asemastaan ja he halveksivat pakanoita. Jeesus Kristus päätti tämän käytännön ja Hän purki erottavan vihollisuuden väliseinän (Ef. 2:14). Rasismin, ennakkoluuloisuuden ja syrjinnän kaikki muodot ovat ristiriidassa Kristuksen ristillä suorittaman työn kanssa.

Jeesus käskee meitä rakastamaan toinen toistamme niinkuin Hän rakasti meitä (Joh. 13:34). Jumala on tasapuolinen ja Hän rakastaa meitä tasapuolisesti. Niinpä meidänkin pitää rakastaa toisiamme saman käytännön mukaisesti. Jeesus opettaa Matteuksen evankeliumissa luvussa 25, että mitä me teemmekin yhdelle Hänen vähimmistä veljistään, sen me teemme Hänelle. Jos kohtelemme jotakuta halveksien, silloin kohtelemme huonosti Jumalan kuvaksi luotua henkilöä; loukkaamme henkilöä, jota Jumala rakastaa ja jonka puolesta Jeesus kuoli.

Rasismi on ollut eri muodoissa ja asteissa ihmiskunnan kirous vuosituhansien ajan. Te veljet ja sisaret kaikista eri kansakunnista, näin ei pitäisi oleman. Rasismin, ennakkoluuloisuuden ja syrjinnän uhrien pitää olla anteeksiantavaisia. Ef. 4:32 julistaa, “Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut.” Rasistit eivät ehkä ansaitse anteeksiantoasi, mutta me ansaitsimme vieläkin vähemmän Jumalan anteeksiannon. Rasismia, ennakkoluuloisuutta ja syrjintää harrastavien pitää tehdä parannus. "...vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle" (Room. 6:13). Tulkoon myös Gal. 3:28 todeksi, "Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa."


Paluu suomenkieliselle etusivulle

Mitä Raamattu sanoo syrjinnästä ja ennakkoluuloisuudesta?