Onko Jeesus Jumala? Väittikö Jeesus koskaan olevansa Jumala?
Kysymys: Onko Jeesus Jumala? Väittikö Jeesus koskaan olevansa Jumala?

Vastaus:
Raamattuun ei ole tallennettu, että Jeesus sanoi juuri nämä sanat: ”Minä olen Jumala.” Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei Hän olisi julistanut olevansa Jumala. Otetaanpa esimerkiksi Jeesuksen sanat Johanneksen evankeliumissa (Joh. 10:30): ”Minä ja Isä olemme yhtä.” Ensi silmäyksellä ei ehkä näytä siltä, että tämä olisi väite olla Jumala. Katsotaanpa kuitenkin juutalaisten reaktiota Hänen väitteeseensä: ”Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi” (Joh. 10:33). Juutalaiset tulkitsivat Jeesuksen sanat niin, että Hän väitti olevansa Jumala. Huomaa, että Jeesus ei kiellä väitettä olevansa Jumala. Tämä osoittaa, että Jeesus todellakin sanoi olevansa Jumala ilmoittaessaan, että ”minä ja Isä olemme yhtä” (Joh. 10:30). Joh. 8:58 on toinen esimerkki. Jeesus julisti:”Totisesti, totisesti minä sanon teille; ennen kuin Aabraham syntyi, olen minä ollut.” Juutalaiset reagoivat aikomalla kivittää Jeesuksen (Joh. 8:59) jumalanpilkan vuoksi ja Mooseksen lain vaatimusten mukaisesti (3 Moos. 24:15).

Johannes toistaa Jeesuksen jumalisuuden kirjoittamalla: ”Sana oli Jumala” ja ”Sana tuli lihaksi” (Joh. 1:1, 14). Nämä jakeet osoittavat selvästi, että Jeesus on Jumala ihmisen muodossa. Apt. 20:28 kertoo meille: ”huolehtikaa seurakunnasta, jonka Herra [suom. käännös; monessa muussa käännöksessä ”Herran” sijasta ”Jumala”] omalla verellään on itselleen lunastanut.” Kuka lunasti seurakunnan omalla verellään? Jeesus Kristus. Apt. 20:28 julistaa, että Jumala lunasti seurakunnan omalla verellään. Jeesus on siis Jumala!

Opetuslapsi Tuomas huudahti Jeesukselle: ”Minun Herrani ja Jumalani!” (Joh. 20:28). Jeesus ei oikaise hänen sanojaan. Tiit. 2:13 rohkaisee meitä odottamaan Jumalamme ja Pelastajamme – Jeesuksen Kristuksen – tulemista (ks. myös 2 Piet. 1:1). Heprealaiskirjeessä (Hepr. 1:8) Isä sanoo Jeesuksesta: ”Mutta Pojastaan hän sanoo: - Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy ajasta aikaan, ja sinun kuninkaanvaltikkasi on oikeudenmukaisuuden valtikka.” Isä puhuu Jeesuksesta käyttämällä sanaa Jumala. Tämä todistaa, että Jeesus on todella Jumala.

Ilmestyskirjassa enkeli käskee apostoli Johannesta palvomaan vain Jumalaa (Ilm. 19:10). Raamatussa Jeesusta palvotaan monessa yhteydessä (Matt. 2:11; 14:33; 28:9,17; Luuk. 24:52; Joh. 9:38). Hän ei koskaan nuhtele ihmisiä siitä, että he kumartaen rukoilevat eli palvovat Häntä. Jos Jeesus ei olisi Jumala, Hän olisi kieltänyt ihmisiä palvomasta Häntä, aivan kuten Ilmestyskirjan enkeli teki. Raamatusta löytyy paljon muitakin jakeita ja kohtia, jotka puhuvat Jeesuksen jumaluuden puolesta.

Jeesuksen on oltava Jumala ennen muuta siksi, että jos Hän ei ole Jumala, Hänen kuolemansa ei olisi riittänyt sovittamaan koko maailman syntejä (1 Joh. 2:2). Kukaan luotu ei pystyisi maksamaan äärettömälle Jumalalle syntien ääretöntä rangaistusta. Vain Jumala voi kärsiä sellaisen äärettömän rangaistuksen. Vain Jumala voi ottaa maailman synnit kantaakseen (2 Kor. 5:21), kuolla ja nousta kuolleista ja osoittaa siten voittaneensa synnin ja kuoleman.


Paluu suomenkieliselle etusivulle

Onko Jeesus Jumala? Väittikö Jeesus koskaan olevansa Jumala?