Kuka Pyhä Henki on?
Kysymys: Kuka Pyhä Henki on?

Vastaus:
Pyhän Hengen henkilöllisyydestä vallitsee monia väärinkäsityksiä. Jotkut pitävät Pyhää Henkeä jonkinlaisena mystisenä voimana. Toisten mielestä Pyhä Henki on persoonaton voima, jonka Jumala antaa Kristuksen seuraajien käyttöön. Mitä Raamattu sitten sanoo Pyhän Hengen henkilöllisyydestä? Se sanoo, että Pyhä Henki on Jumala. Se kertoo meille myös sen, että Pyhä Henki on jumalallinen persoona, jolla on mieli, tunteet ja tahto.

Pyhän Hengen jumaluus näkyy selvästi monissa raamatunkohdissa, esimerkiksi Apostolien teoissa 5:3-4. Tässä kohdassa Pietari kysyy Ananiakselta, miksi tämä oli valehdellut Pyhälle Hengelle ja kertoo, ettei tämä ollut ”valehdellut ihmisille, vaan Jumalalle”. Se on selvä ilmoitus, että Pyhälle Hengelle valehteleminen on valehtelemista Jumalalle. Voimme tietää Pyhän Hengen Jumalaksi myös siitä, että Hänellä on Jumalan ominaispiirteet. Esimerkiksi se tosiasia, että Pyhä Henki on kaikkialla läsnä oleva, näkyy Psalmissa 139:7-8: ”Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta, minne voisin paeta sinun edestäsi? Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä, vaikka tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä olet.” Korinttilaiskirjeessä 2:10 puolestaan näemme Pyhän Hengen kaikkitietävyyden: ”Meille Jumala on sen ilmoittanut Hengellään, sillä Henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet. Kuka muu kuin ihmisen oma henki tietää, mitä ihmisessä on? Samoin vain Jumalan Henki tietää, mitä Jumalassa on.”

Voimme tietää, että Pyhä Henki on todella persoona, koska Hänellä on mieli, tunteet ja tahto. Pyhä Henki ajattelee ja tietää (1 Kor. 2:10). Pyhälle Hengelle voi tuottaa surua (Ef. 4:30). Henki rukoilee puolestamme (Room. 8:26-27). Pyhä Henki tekee päätöksiä oman tahtonsa mukaan (1 Kor. 12:7-11). Pyhä Henki on Jumala, kolminaisuuden kolmas persoona. Jumalana Pyhä Henki voi todella toimia sellaisena lohduttajana ja puolustajana, jona Jeesus lupasi Hänen toimivan (Joh. 14:16,26; 15:26).


Paluu suomenkieliselle etusivulle

Kuka Pyhä Henki on?