Voiko kristitty olla riivaajan asuttama? Voiko kristitty joutua riivaajaan valtaan?
Kysymys: Voiko kristitty olla riivaajan asuttama? Voiko kristitty joutua riivaajaan valtaan?

Vastaus:
Vaikka Raamattu ei suoraan sanokaan, voiko kristitty joutua riivaajaan asuttamaksi, asiaa käsittelevät raamatulliset totuudet tekevät ehdottoman selväksi sen, että kristitty ei voi joutua riivaajan asuttamaksi. Riivaajan asuttamiseksi joutumisella ja riivaajan vaikutukselle tai sorrolle altistumisella on selvä ero. Riivaajan asuttamaksi joutuminen tarkoittaa sitä, että riivaajalla on välitön valta henkilön ajatuksiin ja toimiin (Matt. 17:14-18; Luuk. 4:33-35; 8:27-33). Riivaajan sorron tai vaikutuksen alle joutuminen merkitsee sitä, että riivaaja hyökkää henkilöä vastaan hengellisesti ja/tai rohkaisee häntä synnilliseen käytökseen. On huomioimisen arvoista, että missään kohdassa Uudessa testamentissa, jossa annetaan ohjeita hengellistä sodankäyntiä varten, meitä ei koskaan kehoteta ajamaan pois riivaajia uskovasta ( Ef. 6:10-18). Uskovia kehotetaan vastustamaan paholaista (Jaak. 4:7; 1. Piet. 5:8-9), eikä ajamaan häntä ulos.

Pyhä Henki asuu kristityissä (Room. 8:9-11; 1. Kor. 3:16; 6:19). Pyhä Henki ei mitenkään sallisi riivaajan asua samassa ihmisessä, jossa Hän itse asuu. Olisi uskomatonta, että Jumala sallisi yhdenkään lapsistaan, jonka Hän osti omakseen Kristuksen verellä (1. Piet. 1:18-19) ja josta Hän teki uuden luomuksen (2. Kor. 5:17), olevan riivaajan vallassa ja asuttama. Uskovina me olemme sodassa Saatanaa ja hänen riivaajiaan vastaan, mutta emme kuitenkaan omassa olemuksessamme. Apostoli Johannes julisti, "Te, lapseni, olette Jumalasta, ja te olette voittaneet nuo väärät profeetat, sillä se, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa" (1. Joh. 4:4). Kuka on meissä? Hän on Pyhä Henki. Kuka on maailmassa? Saatana ja hänen riivaajansa. Siksi uskova voi voittaa riivaajien maailman ja raamatullisesti ei voida osoittaa, että uskova voi joutua riivaajan asuttamaksi.

Koska siis on olemassa vahvat raamatulliset todisteet, että uskova ei voi joutua riivaajan asuttamaksi, jotkut raamatunopettajat käyttävät termiä "riivaama" tarkoittaessaan riivaajan vaikutusvaltaa kristittyyn. Jotkut ovat sitä mieltä, että vaikka kristitty ei voi joutua riivaajan asuttamaksi, kristitty voi joutua riivatuksi. Tyypillisesti riivattu henkilö on lähes samankaltainen riivaajan asuttaman henkilön kanssa. Niinpä seuraukset ovat samankaltaiset. Eri sanojen käyttö ei kuitenkaan muuta sitä totuutta, että riivaaja ei voi asuttaa ja täysin hallita kristittyä. Ei ole epäilystäkään siitä, että riivaajien vaikutus ja sorto ovat tosiasioita kristityille, mutta on vastoin Raamattua sanoa, että riivaaja voi asuttaa tai saada kristityn valtaansa.

Suurin osa riivaajien asuttamista tukevista päätelmistä perustuu henkilökohtaisiin kokemuksiin, kuinka joku "ihan varmasti" kristitty täytti kaikki riivaajan asuttamista tukevat tuntomerkit. On erittäin tärkeää, että emme anna henkilökohtaisten kokemuksiemme vaikuttaa Raamatun tulkintaamme. Päinvastoin, meidän täytyy käyttää Raamattua suodattamaan totuus henkilökohtaisista kokemuksistamme (2. Tim. 3:16-17). Nähdessämme jonkun kristityksi luulevamme osoittavan riivaajan asuttaman tuntomerkkejä, sen pitäisi laittaa meidät kyseenalaistamaan tuon henkilön uskon aitouden. Sen ei pitäisi muuttaa näkemystämme siitä, voiko kristitty olla riivaajan asuttama tai riivaajan vaikutuksen vallassa. Ehkä tuo henkilö on todellinen kristitty, mutta hän on pahasti riivaajan ahdistama tai kärsii vakavista psykologisista ongelmista. Kuten totesimme aiemmin, testatkaamme kokemuksemme Raamatulla, eikä päinvastoin.


Paluu suomenkieliselle etusivulle

Voiko kristitty olla riivaajan asuttama? Voiko kristitty joutua riivaajaan valtaan?