Pitäisikö kristittyjen käydä lääkärissä?Kysymys: Pitäisikö kristittyjen käydä lääkärissä?

Vastaus:
Joidenkin kristittyjen mielestä terveyspalvelujen käyttö osoittaa uskon puutetta Jumalaan. Uskon Sana -liikkeessä lääkärin apuun turvautumista pidetään osoituksena uskon puutteesta, joka estää Jumalaa parantamasta sinua. Kristillisen Tieteen yhdistyksen kaltaisissa ryhmissä lääkärin avun etsimisen uskotaan muodostavan esteen Jumalan meille parantamistarkoituksiin antaman hengellisen energian hyödyntämiselle. Näiden näkemysten logiikka on täysin erheellistä. Jos sinun autosi joutuu epäkuntoon, vietkö sinä sen korjaamoon vai odotatko Jumalan korjaavan autosi ihmeen avulla? Jos talosi viemärit vuotavat, odotatko sinä Jumalan korjaavan vuodon vai soitatko putkimiehelle? Jumala pystyy aivan yhtä hyvin korjaamaan autosi ja viemärisi kuin parantamaan kehosi. Se tosiasia, että Jumala voi tehdä ja tekee parantamisen ihmeitä, ei tarkoita sitä, että meidän pitää aina odottaa ihmettä sen sijaan, että turvautuisimme asiantuntevien ja taitavien auttajien apuun.

Raamattu viittaa lääkäreihin noin kaksitoista kertaa. Ainoa jae, joka näennäisesti opettaa lääkärien apuun turvautumisen olevan turhaa on 2. Aikakirja 16:12. "Kolmantenakymmenentenäyhdeksäntenä hallitusvuotenaan Asa sairastui pahaan jalkatautiin. Mutta sairauteensakaan hän ei etsinyt apua Herralta vaan lääkäreiltä." Asan virheenä ei ollut se, että hän turvautui lääkäreiden apuun vaan se, että hän ei etsinyt apua Herralta. Jopa käydessämme lääkärissä, uskomme pitäisi olla Jumalassa eikä lääkärissä.

Monissa jakeissa puhutaan lääketieteellisistä hoitomenetelmistä, kuten siteistä (Jesaja 1:6), öljystä (Jaakob 5:14), öljystä ja viinistä (Luuk. 10:34), lehdistä (Hes. 47:12), viinistä (1. Tim. 5:23) ja voiteista, erityisesti "Gileadin balsamista” (Jer. 8:22). Paavali nimittää Luukasta, Apostolien tekojen ja Luukkaan evankeliumin kirjoittajaa, "rakkaaksi lääkäriksi" (Kol. 4:14).

Mark. 5:25-30 on kertomus verenvuotoa sairastavasta naisesta, jonka vaivaa lääkärit eivät pystyneet parantamaan, vaikka hän oli vieraillut monien luona ja käyttänyt koko omaisuutensa saadakseen hoitoa. Tullessaan Jeesuksen luo, tuo nainen ajatteli mielessään pelkän kosketuksen Hänen vaippaansa parantavan hänet vaivastaan; nainen kosketti Jeesuksen vaipan helmaa ja parani. Vastatessaan fariseuksille miksi Hän oleili syntisten kanssa, Jeesus sanoi heille, "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat" (Matt. 9:12). Näistä jakeista opimme seuraavat periaatteet:

1) Lääkärit eivät ole jumalia, eikä heitä pidä sellaisina pitää. Joskus he pystyvät auttamaan, toisinaan he pystyvät ainoastaan tyhjentämään kukkaromme.

2) Raamattu ei tuomitse lääkärien apuun ja maallisiin hoitokeinoihin turvautumista. Raamatussa suhtaudutaan itse asiassa myönteisesti hoitotoimenpiteisiin.

3) Jumalan apua pitäisi etsiä kaikkiin fyysisiin vaivoihin (Jaakob 4:2; 5:13). Hän ei aina lupaa vastata meille tahtomme mukaan (Jes. 55:8-9), mutta Hän on luvannut meille toimivansa rakkaudella meitä kohtaan ja näin ollen meidän etujemme mukaisesti (Ps. 145:8-9).

Pitäisikö kristittyjen näin ollen käydä lääkärissä? Jumala loi meidät älykkäiksi ja antoi meille kyvyn valmistaa lääkkeitä ja kyvyn oppia parantamaan kehomme sairauksia. Tietojemme soveltamisessa sairauksien parantamiseksi ei ole mitään väärää. Lääkäreitä voidaan pitää Jumalan lahjana, joiden avulla Hän toteuttaa parantumisen. Samanaikaisesti uskomme pitää olla pohjimmiltaan Jumalassa, eikä lääkäreissä ja lääkkeissä. Kuten aina on laita vaikeiden päätösten kohdalla, meidän on etsittävä viisautta Jumalalta, joka on luvannut antaa sitä meille pyytäessämme (Jaak. 1:5).


Paluu suomenkieliselle etusivulle

Pitäisikö kristittyjen käydä lääkärissä?