Mikä on Pyhän Hengen kaste?
Kysymys: Mikä on Pyhän Hengen kaste?

Vastaus:
Pyhän Hengen kaste voidaan määritellä toimintana, jonka avulla pelastuksen hetkellä Jumalan Henki yhdistää uskovan Kristukseen ja toisiin uskoviin Kristuksen ruumiissa. Ensimmäinen Korinttolaiskirje 12:12-13 on keskeinen raamatunkohta Pyhän Hengen kasteesta: "Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama Henki on yhdistänyt meidät, kaikki me olemme saaneet juoda samaa Henkeä” (1 Kor. 12:13). Vaikkakaan Room. 6:1-4 ei erikseen mainitse Jumalan Henkeä, siinä kuvataan uskovan asema Jumalan edessä samankaltaisesti kuin 1. Korinttolaiskirjeessä: "Mitä me tähän sanomme? Onko meidän jatkuvasti tehtävä syntiä, jotta armo tulisi yhä suuremmaksi? Ei tietenkään. Kun kerran olemme kuolleet pois synnistä, kuinka voisimme edelleen elää siinä? Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista."

Seuraavat tosiasiat auttavat meitä ymmärtämään Hengen kasteen: Ensimmäiseksi, 1. Kor. 12:13 kertoo selvästi kaikkien tulleen kastetuiksi, kuten kaikille on annettu juotavaksi Henkeä (Henki asuu meissä). Toiseksi, mikään raamatunkohta ei kehota uskovia kastautumaan Hengellä tai Hengen kautta, tai etsimään Pyhän Hengen kastetta. Tämän perusteella päättelemme, että kaikki uskovat saivat tämän kokemuksen. Kolmanneksi, Ef. 4:5 näyttää viittaavaan Hengen kasteeseen. Jos näin on asian laita, Hengen kaste on todellinen jokaiselle uskovalle, niin kuin "yksi usko" ja "yksi Isä" ovat.

Toteammekin, että Pyhän Hengen kaste aikaansaa kaksi asiaa, 1) se liittää meidät Kristuksen ruumiiseen, ja 2) sen toteuttaa meidän ristiinnaulitsemisen samanaikaisesti Kristuksen kanssa. Hänen ruumiiseensa kuuluminen tarkoittaa, että meidät on herätetty Hänen kanssaan uuteen elämään (Room. 6:4). Meidän tulee käyttää hengellisiä lahjojamme tämän ruumiin hyödyksi niin kuin esitetään 1. Kor. 12:13. Hengen kasteen kokeminen toimii seurakunnan yhtenäisyyden perustana kuten käy ilmi Ef. 4:5. Kristuksen kuolemaan, hautaamiseen ja ylösnousemukseen rinnastuminen Hengen kasteen kautta toimii pohjana synnistä irtautumiseemme ja uuden elämän aloittamisessa (Room. 6:1-10; Kol. 2:12).


Paluu suomenkieliselle etusivulle

Mikä on Pyhän Hengen kaste?