Onko Raamatussa virheitä, ristiriitaisuuksia tai epäjohdonmukaisuuksia?
Kysymys: Onko Raamatussa virheitä, ristiriitaisuuksia tai epäjohdonmukaisuuksia?

Vastaus:
Jos luemme Raamattua niin kuin se on kirjoitettu, ilman etukäteisodotuksia virheiden löytämisen suhteen, huomaamme se olevan yhtenäinen, yhdenmukainen ja suhteellisen helposti ymmärrettävä kirja. Toki siinä on vaikeitakin kohtia. Jotkut jakeet vaikuttavat ristiriitaisilta. Meidän on muistettava, että Raamatun kirjoittivat noin 40 eri kirjoittajaa 1500 vuoden aikana. Jokainen heistä kirjoitti omalla tyylillään, eri näkökulmasta käsin, eri lukijoille ja eri tarkoitusta varten. Siksi pienet eroavaisuudet ovat odotettavia. Kuitenkin eroavaisuudet eivät merkitse ristiriitaisuuksia. Kyseessä on virhe vain siinä tapauksessa, että ei ole mitään muuta ymmärrettävissä olevaa keinoa sovittaa yhteen eri raamatunkohtia. Vaikka me emme pystyisi antamaan oikeaa selitystä juuri nyt, se ei merkitse sitä, ettei vastausta ole olemassa. Monet ovat olleet löytävinään Raamatusta virheitä historian tai maantiedon osalta vain havaitakseen myöhemmin, että Raamattu oli oikeassa kun arkeologisia lisätodisteita oli löydetty.

Saamme monesti kysymyksiä, joissa meitä pyydetään selittämään joidenkin jakeiden välinen ristiriitaisuus. Meille saatetaan osoittaa Raamatussa oleva virhe. Meidän on myönnettävä, että joihinkin kysymyksiin meidän on hyvin vaikea vastata. Olemme kuitenkin vakuuttuneita siitä, että on olemassa uskottava ja järkevä vastaus jokaiseen Raamatussa näennäisesti olevaan ristiriitaisuuteen ja virheeseen. On olemassa kirjoja ja nettisivuja, joissa luetellaan kaikki Raamatussa olevat virheet. Monet hankkivat hyökkäysaineistonsa näistä lähteistä; he eivät löydä näennäisiä virheitä itse. On myös monia kirjoja ja nettisivustoja, joissa joka ikinen näennäinen virhe kumotaan. Kaikkein surullisinta on se, että monet Raamattua vastaan hyökkäävät ihmiset eivät ole oikeasti kiinnostuneita mahdollisista vastauksista. Monet Raamattua vastaan hyökkäävät eivät edes ole tietoisia näistä vastauksista, vaan he käyttävät samoja kyseenalaisia hyökkäyskeinoja kerta toisensa jälkeen.

Mitä meidän siis pitää tehdä, kun joku lähestyy meitä sanoen Raamatussa olevan virheen? 1) Tutki kyseistä raamatunkohtaa rukouksella ja selvitä, onko siihen olemassa mitään yksinkertaista ratkaisua. 2) Tutki asiaa syvemmälti hyödyntäen hyviä Raamatun selityskirjoja ja raamatullisia nettisivustoja. 3) Pyydä pastoriasi tai seurakunnan jäseniä auttamaan sinua löytämään ratkaisu. 4) Jos kuitenkaan et näiden kolmen ensimmäisen vaiheen jälkeen ole löytänyt selvää vastausta, luota Jumalaan siinä, että Hänen Sanansa on totuus ja että pulmaan on olemassa ratkaisu, jota vain ei ole vielä löydetty (2. Tim. 2:15, 3:16-17).


Paluu suomenkieliselle etusivulle

Onko Raamatussa virheitä, ristiriitaisuuksia tai epäjohdonmukaisuuksia?