Onko Raamattu todella Jumalan Sanaa?
Kysymys: Onko Raamattu todella Jumalan Sanaa?

Vastaus:
Vastauksemme tähän kysymykseen ei ainoastaan ratkaise sitä, millaisena näemme Raamatun ja sen merkityksen omassa elämässämme, vaan pohjimmiltaan se vaikuttaa meidän ikuisuuteemme. Jos Raamattu todella on Jumalan Sana, meidän tulisi arvostaa sitä, tutkia sitä, totella sitä ja ennen kaikkea luottaa siihen. Jos Raamattu on Jumalan Sana, sen sivuuttaminen on sama kuin itse Jumalan sivuuttaminen.

Se tosiasia, että Jumala antoi meille Raamatun, osoittaa ja havainnollistaa Hänen rakkauttaan meitä kohtaan. Jumala ilmoitti eli kertoi ihmiskunnalle, millainen Hän on ja miten voimme päästä oikeanlaiseen suhteeseen Hänen kanssaan. Näitä asioita emme voisi tietää, ellei Jumala olisi jumalallisesti ilmoittanut niitä meille Raamatussa. Vaikka Jumalan ilmoitus itsestään Raamatussa annettiin vähitellen noin 1500 vuoden aikana, se on aina sisältänyt kaiken, mitä ihmisen on pitänyt tietää Jumalasta päästäkseen oikeaan suhteeseen Hänen kanssaan. Jos Raamattu on todella Jumalan Sana, se on lopullinen auktoriteetti kaikissa uskoon, uskon harjoittamiseen ja moraaliin liittyvissä kysymyksissä.

Meidän on siis kysyttävä itseltämme, miten voimme tietää, että Raamattu on Jumalan Sana, eikä vain hyvä kirja? Mikä Raamatussa on niin ainutlaatuista, että se eroaa kaikista muista uskonnollisista kirjoista, mitä koskaan on kirjoitettu? Onko olemassa todisteita siitä, että Raamattu on todella Jumalan Sana? Tämäntyyppisiä kysymyksiä täytyy pohtia, jos tarkoituksenamme on vakavasti tutkia raamatullista väitettä, että Raamattu on Jumalan Sana, jumalallisesti inspiroitu ja täysin riittävä kaikkiin uskon ja käytännön kysymyksiin. Selvää on, että Raamattu itse väittää olevansa Jumalan Sana. Tämä käy selkeästi ilmi vaikkapa seuraavista jakeista (2 Tim. 3:15-17): ”Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta, niin että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen. Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä.”

Voidaksemme vastata näihin kysymyksiin meidän on tarkasteltava sekä sisäisiä että ulkoisia todisteita siitä, että Raamattu todella on Jumalan Sana. Sisäiset todisteet ovat ne asiat Raamatussa, jotka todistavat sen jumalallisesta alkuperästä. Yksi selvimmistä sisäisistä todisteista on Raamatun yhtenäisyys. Vaikka Raamattu itse asiassa koostuu 66 erillisestä kirjasta, jotka on kirjoitettu kolmessa eri maanosassa ja kolmella eri kielellä noin 1500 vuoden pituisen ajanjakson aikana, ja kirjoittajiakin on ollut yli 40 hyvin monelta elämänalalta, niin silti Raamattu on alusta loppuun yksi yhtenäinen kirja vailla ristiriitaisuuksia. Tämä yhtenäisyys erottaa Raamatun kaikista muista kirjoista ja todistaa sanojen jumalallisesta alkuperästä; Jumalan ohjauksessa ihmiset tallensivat Hänen sanojaan.

Toinen sisäinen todiste, joka osoittaa Raamatun olevan Jumalan Sana, näkyy Raamatun sisältämissä tarkoissa profetioissa. Raamattu sisältää satoja yksityiskohtaisia profetioita, jotka liittyvät yksittäisten maiden, mukaan lukien Israel, tulevaisuuteen, tiettyjen kaupunkien tulevaisuuteen ja ihmiskunnan tulevaisuuteen. Se kertoo myös profetioita tulevasta Messiaasta, joka olisi sekä Israelin että kaikkien Häneen uskovien Pelastaja. Toisin kuin muiden uskonnollisten kirjojen tai Nostradamuksen profetiat, Raamatun profetiat ovat hyvin yksityiskohtaisia. Pelkästään Vanhassa testamentissa on yli kolmesataa Jeesusta Kristusta koskevaa profetiaa. Ennustukset eivät koskeneet ainoastaan sitä, missä Hän syntyisi ja mistä suvusta hän tulisi, vaan myös miten Hän kuolisi ja että Hän nousisi ylös kuolleista. Raamatun toteutuneille profetioille ei yksinkertaisesti ole olemassa muuta loogista selitystä kuin niiden jumalallinen alkuperä. Missään muussa uskonnollisessa kirjassa ei ole yhtä paljon tai edes samantyyppistä ennustavaa profetiaa kuin Raamatussa.

Kolmas sisäinen todiste Raamatun jumalallisesta alkuperästä on sen ainutlaatuinen arvovalta ja voima. Vaikka tämä todiste onkin subjektiivisempi kuin kaksi muuta sisäistä todistetta, se on siitä huolimatta erittäin vahva todistus Raamatun jumalallisesta alkuperästä. Raamatulla on ainutlaatuinen arvovalta, erilainen kuin millään muulla kirjalla. Arvovalta ja voima näkyvät parhaiten tavassa, jolla lukemattomat elämät ovat muuttuneet Raamatun lukemisen seurauksena: narkomaanit ovat parantuneet, homoseksuaalit vapautuneet, kodittomat ja hyljeksityt muuttuneet täysin ja paatuneet rikolliset uudistuneet. Raamattu nuhtelee syntisiä, ja sitä lukemalla viha kääntyy rakkaudeksi. Raamatussa on dynaamista ja elämää muuttavaa voimaa, mikä on mahdollista vain siksi, että se on todella Jumalan Sana.

Sisäisten todisteiden lisäksi on olemassa myös ulkoisia todisteita, jotka osoittavat Raamatun olevan Jumalan Sana. Yksi näistä on Raamatun historiallisuus. Koska Raamattu kertoo yksityiskohtaisesti historiallisista tapahtumista, sen todenperäisyys ja tarkkuus ovat samalla tavoin todennettavissa kuin minkä tahansa historiallisen dokumentin. Sekä arkeologisten todisteiden että muiden kirjallisten dokumenttien perusteella on kerta toisensa jälkeen osoitettu, että Raamatun kertomat historialliset tapahtumat pitävät paikkansa. Itse asiassa kaikki Raamattua tukevat arkeologiset ja käsikirjoituslöydöt tekevät Raamatusta muinaisen ajan parhaiten dokumentoidun kirjan. Se että Raamattu kertoo tarkasti ja todenmukaisesti historiallisesti todistettavista tapahtumista, on suuri osoitus sen totuudellisuudesta myös uskontoon ja oppiin liittyvissä asioissa. Samalla vahvistuu käsitys Raamatusta Jumalan Sanana.

Toinen ulkoinen todiste on inhimillisten kirjoittajien rehellisyys. Kuten aiemmin mainittiin, Jumala käytti monenlaisia ihmisiä tallentamaan sanojaan meille. Kun tutkii näiden ihmisten elämää, ei ole mitään syytä epäillä heidän rehellisyyttään ja vilpittömyyttään. Heidän elämänsä ja halunsa tarvittaessa kuolla jopa tuskallisella tavalla uskonsa puolesta kertoo selvästi siitä, että nämä tavalliset mutta rehelliset ihmiset todella uskoivat Jumalan puhuneen heille. Uuden testamentin kirjoittajat ja sadat muut uskovat (1 Kor. 15:6) tiesivät sanomansa olevan totta, koska he olivat nähneet Jeesuksen ja viettäneet aikaa Hänen kanssaan Hänen ylösnousemuksensa jälkeen. Kuolleista nousseen Kristuksen näkemisellä oli valtava vaikutus näihin ihmisiin. He muuttuivat piileskelevistä pelkureista ihmisiksi, jotka olivat valmiita kuolemaan sen sanoman puolesta, jonka Jumala oli heille ilmoittanut. Heidän elämänsä ja kuolemansa todistavat, että Raamattu on todella Jumalan Sana.

Viimeinen ulkoinen todiste Raamatun jumalallisuudesta on se, että Raamattua ei voi tuhota. Tärkeytensä ja Jumalan Sanan asemansa vuoksi Raamattua on yritetty tuhota vihaisemmin ja perusteellisemmin kuin mitään muuta kirjaa kautta historian. Varhaiset Rooman keisarit kuten Diokletianus, kommunistiset diktaattorit, nykypäivän ateistit ja agnostikot ovat yrittäneet hyökätä Raamatun kimppuun, mutta eivät ole onnistuneet sitä tuhoamaan. Raamattu on edelleenkin maailman julkaistuin kirja.

Kautta aikojen epäilijät ovat pitäneet Raamattua mytologisena tekstinä, mutta arkeologia on osoittanut sen olevan historiallinen. Vastustajat ovat haukkuneet sen opetuksia alkukantaisiksi ja vanhentuneiksi, mutta sen moraalisilla ja lakiin liittyvillä käsitteillä ja opetuksilla on ollut positiivinen vaikutus yhteiskuntiin ja kulttuureihin kaikkialla maailmassa. Sitä vastaan hyökätään edelleen niin tieteen, psykologian kuin poliittisten liikkeiden taholta, mutta se on silti yhtä tosi ja merkityksellinen kuin silloin, kun se alun perin kirjoitettiin. Raamattu on kirja, joka on muuttanut lukemattomia ihmiskohtaloita ja kulttuureja viimeisen 2000 vuoden aikana. Vaikka vastustajat kuinka yrittävät vastustaa, tuhota tai kumota Raamattua, se pysyy aivan yhtä vahvana, yhtä totena ja yhtä merkityksellisenä kuin ennenkin. Raamatussa säilynyt tarkkuus huolimatta kaikista turmelu-, vastustus- tai tuhoamisyrityksistä on selvä todistus siitä, että Raamattu on todella Jumalan Sana. Meille ei pitäisi olla yllätys, että kaikista hyökkäyksistä huolimatta Raamattu pysyy aina muuttumattomana ja vahingoittumattomana. Sanoihan Jeesus itse: ”Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa” (Mark. 13:31). Kaikkien näiden todisteiden perusteella voidaan varmana vakuuttaa, että Raamattu on oikeasti Jumalan Sana.


Paluu suomenkieliselle etusivulle

Onko Raamattu todella Jumalan Sanaa?