Milloin ja miten me saamme Pyhän Hengen?
Kysymys: Milloin ja miten me saamme Pyhän Hengen?

Vastaus:
Apostli Paavali selvästi opetti, että me saamme Pyhän Hengen juuri sillä hetkellä, kun me otamme Jeesuksen Kristuksen vastaan Pelastajanamme. Ensimmäinen Korinttolaiskirje 12:13 julistaa, "Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama Henki on yhdistänyt meidät, kaikki me olemme saaneet juoda samaa Henkeä.” Room. 8:9 kertoo meille, että henkilö ei kuulu Kristuksen omiin jos hänellä ei ole Pyhää Henkeä. "Te ette kuitenkaan elä oman luontonne vaan Hengen alaisina, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa." Ef. 1:13-14 opettaa meille Pyhän Hengen olevan pelastuksemme sinetti: "Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Häneen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun Pyhän Hengen sinetiksenne."

Nämä kolme raamatunkohtaa ilmaisevat selvästi meidän saavan Pyhän Hengen pelastuksemme tapahtumahetkellä. Paavali ei olisi voinut sanoa meidän tulleen kastetuiksi yhdellä Hengellä ja saaneemme juoda samaa Henkeä jos kaikilla Korinton uskovilla ei olisi ollut Pyhää Henkeä. Room. 8:9 ilmaisee saman asian vielä voimakkaammin sanoessaan, että jos henkilöllä ei ole Pyhää Henkeä niin hän ei ole Kristuksen oma. Siksi Pyhä Henki meissä on todistus pelastuksestamme. Edelleen, Pyhä Henki ei voisi olla "pelastuksen sinetti" (Ef. 1:13-14), jos Hän ei siirry uskoviin pelastuksen hetkellä. Monet raamatunkohdat tekevät erittäin selväksi sen, että pelastuksemme on turvattu siitä hetkestä alkaen, kun otamme Kristuksen vastaan Pelastajanamme.

Tämä on ristiriitainen aihe, koska Pyhän Hengen toiminta on monille epäselvä. Pyhän Hengen saaminen ja uskoviin siirtyminen tapahtuu pelastuksen hetkellä. Pyhällä Hengellä täyttyminen on jatkuva prosessi kristityn elinaikana. Me olemme sitä mieltä, että myös Pyhän Hengen kaste tapahtuu pelastuksen hetkellä. Toiset ovat tästä asiasta eri mieltä. Tästä johtuen jotkut pitävät Pyhän Hengen kastetta pelastuksen jälkeisenä tapahtumana ja se sekoitetaan "Pyhän Hengen saamiseen".

Lopuksi, miten me saamme Pyhän Hengen? Me saamme Pyhän Hengen yksinkertaisesti vastaanottamalla Herran Jeesuksen Kristuksen pelastajanamme (Joh. 3:5-16). Milloin me saamme Pyhän Hengen? Pyhä Henki tulee pysyväisesti omaksemme uskomme hetkellä.


Paluu suomenkieliselle etusivulle

Milloin ja miten me saamme Pyhän Hengen?