Kysymyksiä Pyhästä HengestäKysymyksiä Pyhästä Hengestä

Kuka on Pyhä Henki?

Milloin ja miten me saamme Pyhän Hengen?

Mikä on Pyhän Hengen kaste?

Kuinka voin täyttyä Pyhällä Hengellä?

Mitä on Pyhän Hengen herjaus?

Kuinka voin tietää, mikä on minun hengellinen lahjani?

Ovatko Pyhän Hengen armolahjat voimassa nykyaikana?

Mikä on kielillä puhumisen armolahja?

Kuinka Jumala jakaa armolahjojaan? Antaako Jumala minulle pyytämäni armolahjan?

Voiko uskova tuntea Pyhän Hengen sisällään?

Onko Pyhästä Hengestä kaatuminen raamatullista?

Onko kielillä puhuminen todiste Pyhän Hengen saamisesta?

Mitä tarkoittaa Pyhän Hengen murheelliseksi saattaminen ja tukahduttaminen?

Mitä on kielillä rukoileminen? Onko kielillä rukoileminen Jumalan ja uskovan välinen rukouskieli?

Mikä on filioque-lisäys?

Mikä ero on luontaisen kyvyn ja Pyhän Hengen armolahjan välillä?

Mitkä ovat Pyhän Hengen hedelmät?

Mikä rooli Pyhällä Hengellä on päivittäisessä elämässämme?

Jättääkö Pyhä Henki koskaan uskovaa?


Paluu suomenkieliselle etusivulle

Kysymyksiä Pyhästä Hengestä