Mitä kristinusko on ja mitä kristityt uskovat?Kysymys: Mitä kristinusko on ja mitä kristityt uskovat?

Vastaus:
Kristillisyyden perusarvot listataan 1 Kor. 15:1-4. Sen mukaan Jeesus kuoli syntiemme puolesta, haudattiin ja nousi kuolleista. Näiden kautta Hän tarjoaa pelastuksen kaikille Häneen uskoville. Kristinusko on erilainen kuin kaikki muut uskonkäsitykset, koska kristinuskossa on pikemminkin kyse suhteesta kuin uskonnollisista tavoista. Sen sijaan, että kristitty noudattaisi jotakin sallittujen ja kiellettyjen asioiden listaa, hänen tavoitteenaan on elää läheisessä suhteessa Jumalaan. Tuo suhde on mahdollinen Jeesuksen Kristuksen työn ja Pyhän Hengen opastuksen ansiosta.

Näiden perusarvojen lisäksi on monia muita seikkoja, jotka ovat vähintäänkin tunnusomaisia kristillisyydelle ja sille, mitä kristityt uskovat. He uskovat, että Raamattu on Jumalan innoittama, erehtymätön Jumalan Sana, jonka opetus on ylin auktoriteetti uskossa ja sen harjoittamisessa (2 Tim. 3:16, 2 Piet. 1:20-21). Kristityt uskovat yhteen Jumalaan, jolla on kolme persoonaa, Isä, Poika (Jeesus Kristus) ja Pyhä Henki.

Kristityt uskovat, että ihmiskunta luotiin nimenomaan sitä varten, että sillä olisi suhde Jumalaan, mutta että synti erottaa kaikki ihmiset Jumalasta (Room. 5:12, Room. 3:23). Kristinusko opettaa, että Jeesus Kristus eli maan päällä, täysin Jumalana ja silti täysin ihmisenä (Fil. 2:6-11), ja kuoli ristillä. Kristityt uskovat, että Jeesuksen kuoltua ristillä Hänet haudattiin, Hän nousi kuolleista ja elää nyt Isän oikealla puolella ja rukoilee jatkuvasti uskovien puolesta (Hepr. 7:25). Kristinusko julistaa, että Jeesuksen ristinkuolema riitti sovittamaan kaikkien ihmisten syntivelan ja tämä palauttaa ennalleen Jumalan ja ihmisen rikkoutuneen suhteen. (Hepr. 9:11-14, Hepr. 10:10, Room. 6:23, Room. 5:8).

Jotta ihminen pelastuisi ja pääsisi taivaaseen, hänen on luotettava Kristuksen täytettyyn työhön ristillä. Jos joku uskoo, että Jeesus kuoli hänen puolestaan ja kärsi hänen syntiensä rangaistuksen ja nousi kuolleista, niin silloin tuo ihminen pelastuu. Kukaan ei voi tehdä mitään ansaitakseen pelastuksen. Kukaan ei voi olla tarpeeksi hyvä, niin että kelpaisi Jumalalle omin avuin, koska olemme kaikki syntisiä (Jes. 64:6-7, Jes. 53:6). Mitään muuta ei enää tarvitse tehdä, koska Jeesus on tehnyt kaiken työn! Ristillä riippuessaan Jeesus sanoi: ”Se on täytetty” (Joh. 19:30). Tällä Hän tarkoitti, että pelastustyö oli saatettu päätökseen.

Pelastus on vapautumista vanhan syntiluonnon palvelemisen pakosta ja vapautta elää oikeassa suhteessa Jumalaan. Aiemmin olimme synnin orjia, nyt olemme Jumalan palvelijoita (Room. 6:15-22). Niin kauan kuin uskovat elävät täällä maan päällä, taistelu syntiä vastaan jatkuu. Synnissä eläminen estää suhteen, jota Jumala haluaa ihmisen kanssa. Niin kauan kuin uskova ihminen elää tietoisesti synnissä, hänen ja Jumalan välinen suhde ei ole sellainen kuin Jumala sen tarkoitti olevan. Kristityn on kuitenkin mahdollista voittaa taistelu syntiä vastaan tutkimalla Jumalan Sanaa (Raamattua) ja soveltamalla sitä omaan elämäänsä ja antamalla Pyhän Hengen johdattaa jokapäiväistä elämäänsä.

Monet uskonnolliset järjestelmät siis edellyttävät ihmisen tekevän tai olevan tekemättä tiettyjä asioita, mutta kristinuskossa uskotaan Jeesuksen ristinkuolemaan, syntiemme puolesta ja Hänen ylösnousemukseensa. Sinun syntivelkasi on maksettu ja sinä voit elää yhteydessä Jumalaan. Voit saada voiton luontaisesta taipumuksestasi tehdä syntiä ja elää Jumalan yhteydessä, kuuliaisena Hänelle. Tätä on aito raamatullinen kristinusko.


Paluu suomenkieliselle etusivulle

Mitä kristinusko on ja mitä kristityt uskovat?