Kako mogu biti siguran da ću ići na nebo kada umrem?Pitanje: Kako mogu biti siguran da ću ići na nebo kada umrem?

Odgovor:
Da li si siguran da imaš večni život i kada umreš da ćeš ići na nebo? Bog želi da budeš siguran! Biblija kaže: “Ovo napisah vama koji verujete u ime Sina Božijeg, da znate – da imate večni život” (1 Jovanova 5:13). Pretpostavi da stojiš pred Bogom upravo sada i da te On pita, “Zašto da te pustim u nebo?” Šta bi mu ti rekao? Možda ne znaš šta da odgovoriš. Ono što treba da znaš je da nas Bog voli i da se On pobrinuo za način kako da budemo sigurni gde ćemo provesti večnost. Biblija to ovako definiše: “Jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog Sina dao, da svaki – ko veruje u Njega – ne propadne, nego da ima večni život. (Jovan 3:16). Prvo moramo da razumemo problem zbog koga ne možemo da idemo na nebo. Problem je sledeći – naša grešna priroda nas sprečava da imamo lični odnos sa Bogom. Mi smo grešnici po prirodi ali i našim izborom. "Svi su zgrešili i tako su lišeni slave Božije.” (Rimljani 3:23). Ne možemo sami sebe da spasimo. “Jer ste posredstvom vere blagodaću spaseni, i to nije od vas, - Božiji je dar; ne od dela da se niko ne pohvali” (Efesci 2:8-9). Mi zaslužujemo smrt i pakao. “Smrt je, naime plata za greh” (Rimljani 6:23).

Bog je svet i pravedan i mora da kazni greh, ali nas ipak voli i dao nam je mogućnost da nam gresi budu oprošteni. Isus je rekao: “Ja sam put i istina i život; niko ne dolazi k Ocu – sem kroz mene.” (Jovan 14:6). Isus je umro na krstu za nas: “Jer je i Hristos jednom umro za grehe, pravednik za nepravednike, da nas privede Bogu, telo su mu doduše, ubili, ali je duhom oživljen.” (1 Petrova 3:18). Isus je bio vaskrsnut iz mrtvih: “Koji je predan za naše grehe i podignut radi našeg opravdanja” (Rimljani 4:25).

Tako, da se vratimo na prvobitno pitanje – “Kako mogu biti siguran da ću ići na nebo kada umrem?” Odgovor je sledeći –poveruj u Gospoda Isusa, pa ćeš biti spasen i ti i tvoj dom (Dela 16:31). “A svima koji ga primiše, dade moć da postanu deca Božija, - onima što veruju u Njegovo ime” (John 1:12). Večni život možeš da primiš kao BESPLATAN poklon. “ … a blagodatni dar Božiji je – večni život u Hristu Isusu, Gospodu našem(Rimljani 6:23). Možeš da živiš smisaon i ispunjen život upravo sada. Isus je rekao: “Ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju” (Jovan 10:10). Večnost možeš da provedeš sa Isusom na nebu, jer je On obećao: “I kad odem i pripremim vam mesto, doći ću opet i uzeću vas k sebi, da i vi budete gde sam ja” (Jovan 14:3).

Ako želiš da prihvatiš Isusa kao svog Spasitelja i primiš oproštenje od Boga, evo molitve koju možeš da moliš. Izgovaranje ove ili bilo koje druge molitve te neće spasiti. Samo verom u Isusa Hrista ti gresi mogu biti oprošteni. Ova molitva je jednostavno samo način da pokažeš Bogu svoju veru u Njega i da mu se zahvališ za tvoje spasenje. "Bože, znam da sam zgrešio protiv tebe i da zaslužujem da budem kažnjen. Ali je Isus Hristos preuzeo kaznu koju ja zaslužujem, tako da verom u Njega mi može biti oprošteno. Ja se okrećem od svojih greha i verujem Ti za svoje spasenje. Hvala ti za Tvoju predivnu blagodat i oproštenje – dar večnog života! Amin.

Da li si poverovao u Isusa Hrista zbog onog što si ovde pročitao? Ako jesi, molim te klikni na “Poverovao sam u Isusa Hrista danas” ikonu dole.Vrati se na Srpsku stranuKako mogu biti siguran da ću ići na nebo kada umrem?