Sažetak Novog Zavetaсрпски

Novi Zavet je podeljen u 5 delova: Evanđelja (od Mateja do Jovana), istorija (Dela Apostolska), Pavlove Poslanice (od Poslanice Rimljanima do Poslanice Filemonu), Opšte (saborne) Poslanice (od Poslanice Jevrejima do Judine Poslanice) i proročanstvo (knjiga Otkrivenja). Novi zavet je bio pisan od približno 45. godine nove ere do približbno 95. godine nove ere . Novi zavet je napisan na Koinskom Grčkom jeziku (narodni Grčki jezik, tj. jezik koji se koristio u svakodnevnom govoru u prvom veku nove ere).

Evanđelja nam daju četiri različita ali ne i suprostavljena iskaza o rođenju, životu, službi, smrti i vaskrsenju Isusa Hrista. Evanđelja pokazuju kako je Isus spasitelj koji je obećan u Starom Zavetu, i postavljaju temelje za učenje ostatka Novog Zaveta. Knjiga Dela Apostolska beleži dela Isusovih učenika, ljudi koje je Isus poslao u svet da šire Evanđelje spasenja. Dela govore o začetku i brzom rastu crkve u prvom veku nove ere. Poslanice koje je napisao Apostol Pavle su pisma novoosnovanim crkvama - dajući im zvanično Hrišćansko učenje-doktrinu i praktična uputstva za Hrišćanski život. Saborne poslanice nadopunjuju Pavlove Poslanice sa dodatnim učenjima i primenama. Knjiga Otkrivenja proriče događaje koji će se desiti na kraju vremena.

Sažetak Novog Zaveta je moćno i nagrađujuće učenje. Novi Zavet nam govori o Isusovoj smrti na krstu za nas – i o tome šta bi trebalo da bude naš odgovor na Njegovu smrt. Novi Zavet se usredsređuje na davanje temeljnog Hrišćanskog učenja zajedno se praktičnim rezultatima koji treba da prate to učenje. U nastavku su linkovi koji upućuju na sažetke raznih knjiga Novogog Zaveta. Iskreno se nadamo da će vam naš sažetak Novog Zaveta biti korisan u vašem hodu sa Isusom Hristom.

Evanđelje po Mateju

Evanđelje po Marku

Evanđelje po Luki

Evanđelje po Jovanu

Dela apostolskaVrati se na Srpsku stranuSažetak Novog Zaveta