Pitanja o spasenjuPitanja o spasenju

Šta je spasenje? Koja je hrišćanska doktrina spasenja?

Šta je plan spasenja?

Da li se spašavamo samo verom, ili verom plus delima?

Da li hrišćanin može da izgubi spasenje?

Da li je večna sigurnost spasenja Biblijska?

Jednom spašen zauvek spašen?

Kako mogu da imam sigurnost mog spasenja?

Šta je to žrtva pomirenja?

Kako su se ljudi spašavali pre nego što je Isus umro za naše grehe?

Šta se dešava sa onima koji nikada nisu imali priliku da čuju za Isusa? Da li će Bog da osudi osobu koja nikad nije čula za Njega?

Da li je večna sigurnost "dozvola" za greh?

Kako Božija suverenost i ljudska slobodna volja zajedno sudeluju u spasenju?

Zašto je bitno vaskrsenje Isusa Hrista?

Šta se dešava sa bebama i mlađom decom kada umru? Gde se u Bibliji govori o dobu odgovornosti?

Zašto je Bog u Starom Zavetu zahteva životinjske žrtve?

Ako je naše spasenje sigurno za celu večnost, zašto nas Biblija tako snažno upozorava o otpadanju od vere?

Da li hrišćani treba da nastave da traže oproštaj za svoje grehe?

Da li je krštenje neophodno za spasenje? Šta je kršteno obnovljenje?

Šta je opravdanje?

Šta je hrišćansko izmirenje? Zašto je potrebno da se izmirimo sa Bogom?

Koji je smisao hrišćanskog iskupljenja?

Šta je pokajanje i da li je potrebno za spasenje?Vrati se na Srpsku stranuPitanja o spasenju