Pitanja o Krajnjim vremenimaPitanja o Krajnjim vremenima

Šta će da se dogodi prema proroštvu o poslednjim vremenima?

Šta su to znaci poslednjih vremena?

Šta je to Uznesenje crkve?

Šta je to Nevolja? Kako znamo da će Nevolja trajati sedam godina? Koji pasusi u Bibliji govore o Nevolji?

Kada će se desiti Uznesenje u odnosu na vreme Nevolje?

Koji je drugi dolazak Isusa Hrista?

Šta je to hiljadugodišnje carstvo i da li treba da se shvati bukvalno?

Ko je antihrist?

Ko su 144,000?

Šta je to gnusoba opustošenja?

Šta je to Apokalipsa?

Šta predstavlja bitka Armagedon?

Šta je to dan Gospodnji?

Koja je razlika između Uznesenja Crkve i Drugog dolaska?

Ko su četvorica jahača apokalipse?

Kako trebamo živeti svoje živote u svetlosti Hristovog povratka?

Šta predstavlja znak zveri (666)?

Šta su to sedam pečata i sedam truba u Knjizi Otkrivenja?

Kako mogu ja da razumem Knjigu Otkrivenja?Vrati se na Srpsku stranuPitanja o Krajnjim vremenima